👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2022-09-19 11:58 i Riksäpplet Haninge GY
Grundskola F Idrott och hälsa
Friluftsliv i närområdet

Innehåll

 • Träna på att planera, organisera och genomföra olika friluftsaktiviteter. 

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 • Att orientera i olika miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med

  som utan digitala verktyg

Uppgifter

 • Friluftslivsuppgift

 • Friluftslivsuppgift

 • Konditionstest 1,5km

 • Allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,
  Idh
 • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och
  Idh
 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
  Idh  7-9
 • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
  Idh  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
  Idh  7-9
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  E 9
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  C 9
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  A 9