👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2022-09-19 13:00 i Kyrkskolan Borlänge
Grundskola 5 Geografi
Nordens länder. Geografens testamente.

Innehåll

I åk 5 kommer vi att arbeta med Nordens länder i geografin,

just nu arbetar vi med geografens testamente del 2. 

Vi tittar gemensamt på ett avsnitt i veckan och besvarar därefter frågor till avsnittet. 

När vi sett klart på serien kommer vi att arbeta med ett land i taget, då kommer vi gå igenom naturtillgångar och naturresurser, natur och kulturlandskap. Vi kommer även att arbeta med kartor och karttecken samt träna på andra geografiska begrepp. 

Vi kommer även att vara ute vid några lektionstillfällen och kolla på hur naturen och landskapet ser ut runt omkring oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling, och
  Ge
 • förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  Ge  4-6
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
  Ge  4-6
 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.
  Ge  4-6
 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  Ge  4-6
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.
  Ge  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också enkla resonemang om åtgärder i frågor som rör hållbar utveckling.
  Ge  E 6
 • Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.
  Ge  E 6
 • Eleven visar goda kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för utvecklade resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även goda kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.
  Ge  C 6
 • Eleven visar goda kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också utvecklade resonemang om åtgärder i frågor som rör hållbar utveckling.
  Ge  C 6
 • Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.
  Ge  C 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även mycket goda kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.
  Ge  A 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också välutvecklade resonemang om åtgärder i frågor som rör hållbar utveckling.
  Ge  A 6
 • Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.
  Ge  A 6