👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansvar/Förtroende

Skapad 2022-09-19 13:09 i Sparsörskolans fritidshem Borås Grundskola
Fritidshem
Elever måste få känna att de behövs. Utifrån deras mognad bör elever få uppgifter som de kan klara av och som gör att de känner sig delaktiga och kan i och med detta börja identifiera sig med vuxenvärlden.

Innehåll

Med stigande ålder så behöver eleverna bli mer medvetna och lära sig om förhållandet mellan ansvar och förtroende.

Fritids har en betydande roll i att förbereda eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Här finner vikten av individens förmågan att ta ansvar och fullfölja olika typer av förtroende som man som medlem av ett demokratiskt samhälle har.

I arbetet med att utveckla ansvar, så gör vi redan ganska så mycket dock utan att kanske att eleverna är medvetna om det. Det viktigaste i detta med att lära sig ta ansvar handlar om att ge eleverna möjlighet till egna beslut.

På fritids får eleverna ofta själva välja vad de skall göra som en del av sin egna rekreation.

Eleverna måste göra ett aktivt val som är bindande om de skall delta i våra pedagogiskt planerade och hållna aktiviteter ( Utflykt med Madde på Måndagar, Pulsen med Elvis på Onsdagar och Drama på Onsdagar).

Vi har förklarat för dem varför dessa är bindande och varför man inte kan komma samma dag och säga att man inte är med.

Ett annat exempel på detta med ansvars arbetet är också detta med att de måste sätta upp och ta ner sitt namnlapp på ute tavlan om de går ut och leker.

Ett annat ytterligare exempel är att plocka iordning och upp efter sig på fritids.

Vad vi önskar göra är att göra eleverna mer medvetna om förhållandet mellan ansvar och förtroende. Samt framförallt göra dem medvetna om deras egna möjligheter att kunna påverka detta.De kan på detta sätt aktivt vara med och påverka sin egna fritidsvistelse till det bättre.

Vi vill också hjälpa eleverna att utveckla medvetenhet om deras individuella ansvar i fråga om deras relationer till kamrater och övriga medmänniskor.

 

Så vad kommer vi göra?

Vi kommer bla genom samlingar och diskussioner, prata om vad detta med termen förtroende innebär.Titta på olika samhällsfunktioner där man på ett konkret sätt kan uppfatta att man får ett förtroende och således har ett eget ansvar att fullfölja förtroende.

Vi kommer också att titta på termen ansvar. Vad det innebär det och hur fungerar relationen frihet-ansvar som vi finner i vårt samhälle som bygger på att vi kan fullfölja förtroende.

Vi kommer gå in på detta med konsekvenser. Att det egentligen inte finns några måsten, utan olika konsekvenser.

Frågor så som exempelvis ....

Skall jag ljuga?...

Vilka konsekvenser  kan der få för mig kontra min relation till kompisen/kompisarna?

Vad händer om jag bryter ett löfte (ett förtroende?) vilka konsekvenser kan det för för mig?

Etc..

 

Vi vill med andra ord får eleverna att förstå att de själva i hög grad aktivt kan påverka sitt ansvarstagande och nivå av förtroende som de kan åtnjuta.Få dem att bli medvetna om denna relation med ansvar-förtroende-frihet/möjligheter