👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bor i Sverige

Skapad 2022-09-22 08:18 i Forssjö skola Katrineholm
I det här kapitlet får du läsa om: Var Sverige finns på världskartan. Hur Sverige delas in på olika sätt. Var de flesta i Sverige bor. Vad som gör att Sverige räknas som ett rikt land.
Grundskola 4 Geografi
I det här kapitlet får du läsa om: Var Sverige finns på världskartan. Hur Sverige delas in på olika sätt. Var de flesta i Sverige bor. Vad som gör att Sverige räknas som ett rikt land.

Innehåll

Syfte

Vi tränar på att få kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen.

Mål 

Eleverna kommer få lära sig:

1. Kunna placera och beskriva Sveriges läge på en världskarta

a) Jag kan peka ut var på en världskarta Sverige finns.

b) Jag behärskar några grundläggande begrepp, som norra och södra halvklotet, ekvatorn, och kan använda dessa när jag beskriver läget för en plats.

 

2. Kunna berätta något om Sveriges geografiska indelningar på olika nivåer

a) Jag kan benämna Sveriges tre landsdelar och placera dem på en karta.

b) Jag känner till något om Sveriges landskap, län och kommuner.

c) Jag kan nämna något om regionernas ansvar för exempelvis sjukvård.

d) Jag kan nämna något om de uppgifter som kommuner i Sverige har.

 

3. Kunna beskriva hur Sveriges befolkning är fördelad geografiskt

a) Jag kan med hjälp av en karta beskriva var i Sverige människor bor.

 

4. Kunna delar av Sveriges namngeografi

a) Jag kan placera de svenska landskapen och några städer på en karta.

 

 • Gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter.
 • Gruppaktiviteter där ni arbetar och skriver tillsammans.
 • Vi kommer att titta geografens testamente under temaområdet. 

 

Bedömning

 

Genom muntliga prövningar och arbetsuppgifter vi gör enskilt och i par. 

Grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.
  Ge  4-6
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).
  Ge  4-6
 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även mycket goda kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.
  Ge  A 6