👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numerisk räkning, åk 5, läsåret 22/23

Skapad 2022-09-22 12:07 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
När vi arbetar med numerisk räkning kommer du bland annat lära dig mer om metoder för att räkna med de fyra räknesätten

Innehåll

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- metoder för att räkna med addition, subtraktion, multiplikation och division

- att till addition hör begreppen term och summa

 - att till subtraktion hör begreppen term och differens 

-  att till division hör begreppen täljare, nämnare och kvot

- att till multiplikation hör begreppen faktor och produkt

- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Undervisning/arbetssätt:

- genomgångar tillsammans i klassen

- enskilt arbete med uppgifter

- arbete 2o2 med problemlösning och diskussionsuppgifter (resonera). 

- filmer

- spel

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

- diskussioner tillsammans med klasskamrater

- förberedande diagnoser

- skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6