👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC-klubben: Den magiska kulan

Skapad 2022-09-22 13:49 i Hulanskolan Lerum
En årsplanering till materialet ABC-klubben.
Grundskola 1 Svenska
Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Att lära sig läsa är både spännande och roligt. Vi kommer att arbeta med våra bokstäver och deras ljud, läsa ord som är svåra och lära oss ord som vi kan se som ordbilder. Läseboken "Den magiska kulan" kommer att vara vårt läromedel.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • läsa boken "Den magiska kulan"
 • arbeta med bokstäver, deras ljud och form
 • arbeta med ordbilder
 • arbeta med läsförståelsestrategier
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • samtala och återberätta i grupp
 • arbeta med läsförståelse och skrivning i läxboken
 • arbeta med läsförståelse och bokstäver i arbetsboken
 • färdighetsträna i appen ABC-klubben 1

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol
 • höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok slutar på k
 • ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus
 • namn och ljud på alla bokstäver
 • känna igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den osv
 • läsa ord som is, sol, räv
 • läsa enkla ord och förstå vad de betyder
 • läsa och förstå en enkel mening, Asta leker med Bea
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter 
 

Detta visar du genom att:

 • läsa för din lärare och kamrater
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner

Matriser

Sv
Den magiska kulan år 1 2018/2019

Du är på väg
Du är på god väg
Du uppnår målen
Läsa
Du kan känna igen alla bokstäver.
Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Att du kan läsa korta ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel, is, sol och räv. Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max” och förstår innehållet.
Läsa
Du hör hur många ljud ett ord består av.
Du kan identifiera första ljudet i ett ord.
Du kan identifiera första ljudet i ett ord, ljudet inuti ett ord och sista ljudet i ett ord.
Skriva
Du kan skriva alla bokstäver rätt.
Du kan skriva enstaviga ord, t.ex. mat, le, hav.
Du kan skriva två - och ibland flerstaviga ord, t.ex. rita, tavla, ananas, matematik.
Skriva
Du gör mellanrum mellan orden när du skriver.
Du kan språkets struktur med stor bokstav och punkt samt att du skriver från rätt håll, skriver på linjen i skrivboken.
Du kan språkets struktur med stor, liten bokstav, punkt, frågetecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.