👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider åk 1

Skapad 2022-09-23 11:32 i Gånghesterskolan Borås Grundskola
Årstider, djur och natur
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Årstider, hur det förändrar sig i naturen och hur djur och växter anpassar sig till olika årstider. Vad beror årstiderna på?

Innehåll

Innehåll

Årstider

Du ska få lära dig vilka årstider vi har och hur vi kan märka att årstiderna skiftar och vad det beror på. Du kommer att få lära dig om vad som händer i naturen och med djuren under de olika årstiderna. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

 • Varför vi har olika årstider, jordens förhållande till solen.
 • Vilka årstider vi har och vad som kännetecknar de olika årstiderna.
 • Några vanliga djur i vår närhet och vad som händer med dem under de olika årstiderna.
 • Växter och svampar i vår närhet och vad som händer med dem under de olika årstiderna.

Hur?

 • Gemensamma genomgångar och presentationer.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Se filmer om olika årstider, djur och växter.
 • Eleverna arbetar enskilt och i grupp.
 • Skapande uppgifter bland annat med naturmaterial.

  

Bedömning

Du ska:

 • Kunna delta i gemensamma diskussioner.
 • Kunna vilka fyra årstider vi har och vad som kännetecknar dem.
 • Kunna berätta om några vanliga djur i vår närhet och vad som händer med dem under de fyra årstiderna. 
 • Kunna förklara vad som händer med löven på träden under de fyra årstiderna.

 

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
  NO  1-3
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl Sva
Årstider, djur och natur

Årstider, djur och natur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstider
Du kan namnge våra fyra årstider.
Du kan berätta om de fyra årstiderna med hjälp av bilder.
Du visar god förståelse för årstidsväxlingar och använder dig av fakta och begrepp. Du kan se och förklara samband så att det blir tydligt för andra.
Djur och växter
Du kan namnge några vanliga djur och växter i närområdet.
Du kan berätta om några vanliga djur och växter i närområdet.
Du visar god förståelse för några djur och växter i närområdet, du använder dig av fakta och begrepp. Du kan se och förklara samband så att det blir tydligt för andra.