👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologiplanering, årskurs 4

Skapad 2022-09-26 11:09 i Fagerhultsskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Här kommer en övergripande planering för vad vi jobbar med i biologi de närmsta sju veckorna. Vi kommer arbeta mycket med hur man blir en god läsare av faktatexter och eleven får möjlighet att lära sig olika läsförståelse-strategier.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

De här området från LGR22 kommer vi jobba med i biologin under de sju närmsta veckorna: 

 

Liv

Växter

Djur

 

Syftet är att eleverna ska träna och utveckla sina förmågor:

* att beskriva och förklara samband i naturen

* granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö

* att genomföra undersökningar.

 

 

Det här ska du lära dig 
Här kopplar jag nedan till LGR22, se centrala innehållet.

 

 

Så här kommer vi att arbeta 

Vi har två lektioner i veckan. Det kommer att vara blandat med teori och praktiska övningar där eleverna får visa sina kunskaper och hur de tänker. Vi kommer även blanda helklassövningar med par- och enskilda övningar. Lektionsplaneringar kommer att finnas på Teams och Gleerups.

 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området (Begreppslistor med bildstöd kommer att finnas på Teams i NO-kanalen)

Biologi

Organism

Art

Cell

Pollinering

Frö

Klorofyll

Fotosyntes

Cellandning

Ryggradsdjur

Ryggradslösa djur

Nedbrytare

 

 

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper 

Läs nedan kopplingen till LGR22 och betygskriterierna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
  Bi
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  Bi  4-6
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  4-6
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Bi  4-6
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
  Bi  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Bi  E 6
 • Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  Sv  E 6