👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala och lyssna

Skapad 2022-09-28 09:44 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 2 Svenska
Vi ska arbeta med att utveckla förmågorna tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Vad kommer du arbeta med?

 • Träna på att tala inför gruppen.
 • Träna på att vara en aktiv lyssnare.
 • Träna på kunna återberätta en vardaglig händelse.

På vilket sätt kommer du arbeta:

 • Berätta om händelser i samlingar/samtal i klassrummet.
 • Träna på att samtala utifrån en samtalsstruktur.
 • Träna på lyssna aktivt.

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde?

 • Kunna berätta en elevnära händelse tydligt så innehållet framkommer.
 • Lyssna på enkla muntliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3