👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KG, Bedömningsstöd matematik 1-3, godtagbara kunskaper och högre nivå

Skapad 2022-09-28 14:29 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3.

Innehåll

Bedömningsmatris i matematik utifrån skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, både muntligt och skriftligt.

Matriser

Ma
Sammanställning av den muntliga delen

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå vt åk 2
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 50
Eleven räknar till 100.
Eleven räknar till 115
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007)
Eleven kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 15 (stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 28 (stoppa vid 19).
Eleven kan räkna nedåt från 314 (stoppa vid 295)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0 - 1500)
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50)
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 0 - 1000)
Eleven kan hoppa 10-hopp (0-100)
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp från ett angivet tal (börja på 112 och stanna vid 172)
Antalskonstans
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering/att se antal utan att räkna
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när den bara sett dem i ett par sekunder (11)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när den bara sett dem i ett par sekunder (18)
Eleven kan ange vilket tiotal, hundratal resp tusental som är närmast 59, 375 och 2089
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
minskning/skillnad
Eleven kan och förstår med hjälp av föremål hur det minskar med 1 eller 2.
Eleven kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Eleven kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse ( 0-50). Eleven kan klara och förklara hur hen gör för att räkna 52 - 49.
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Eleven kan ange hur mycket fler eller färre det är utifrån ett tal. (7 fler än 34 och 6 färre än 53)
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Eleven kan göra en uppdelning av tal utifrån ett problem och ge en förklaring hur hen tänker. (Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början?)
Hälften/dubbelt
Eleven kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur hen tänker (6, 5, 4)
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur hen tänker (12, 50, 100, 15)
Eleven kan förklara vad hälften och dubbelt betyder.

Ma
Sammanställning av den skriftliga delen

Godtagbara kunskaper vt åk 1
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Talraden, före - efter
Eleven kan talens grannar 0-15
Eleven kan talens grannar 0-50
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300
Talföljd
Eleven ser mönster och kan fortsätta på talföljder som ökar och minskar med 1 eller 2.
Eleven ser mönster och kan fortsätta på talföljder som ökar och minskar med 1 - 3.
Eleven ser mönster och kan fortsätta på talföljder som ökar och minskar med 1 -5.
Tallinje
Eleven kan läsa av tallinjen 0-20 samt skriva in tal på rätt ställe.
Eleven kan läsa av tallinjen där varje tal är markerat även om den inte startar på 0 samt skriva in tal på rätt ställe.
Eleven kan läsa av tallinjen 0 - 100 där varje tal inte är markerat samt skriva in tal på rätt ställe.
Tals värde
Eleven förstår siffrors värde (ental, tiotal)
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal 0-50
Eleven kan storleksordna tal 0-100
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-300
Bråk
Eleven visar förståelse för en halv och en fjärdedel.
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Beräkna
Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Beräkna
Multiplikation
Eleven kan räkna enkel multiplikation, ena faktorn högst 5 samt 10-ans tabell.
Eleven kan räkna enkel multiplikation, ena faktorn högst 5 samt 10-ans tabell samt multiplikation där ena faktorn saknas.
Beräkna
Division
Eleven kan räkna enkel diviison genom att dela i 2,3 eller 5 delar.
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt)
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift samt att rita, förklara med ord eller symbolspråk.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Eleven kan lösa svårare problemuppgifter samt förklara uträkningen med hjälp av att rita, beskriva i ord eller med symbolspråk..