👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: Es21 - medeltidens litteratur

Skapad 2022-09-28 16:11 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Vi bekantar oss med den medeltida litteraturen.

Innehåll

Medeltidens litteratur - Es21S

Under fem lektionstimmar får du möjlighet att fördjupa dig i ett valfritt medeltida verk. 

Planering:

v 39 Medeltiden - introduktion

to Välj uppgift - börja jobba!

v 41 må, to Fortsätt med uppgiften

v 42 må, to Fortsätt med uppgiften

v 43 Redovisningar

Gör så här

 1. Välj en medeltida text! Du kan arbeta själv eller i grupp. Gruppen får dock bestå av högst fyra personer. Uppgiften är att förmedla verket till publiken (klasskompisarna). 

 

 1. Välj en estetisk eller teoretisk redovisningsform. 

Estetisk redovisning, förslag: En estetisk sådan kan vara en dramatisering (talteater, pantomim, skuggteater, musikal, radioteater, modernisering o.s.v.), film, fotoutställning, skönlitterärt skrivande (novell, serie, lyrik), musikkomposition, illustration o.s.v. 

Teoretisk redovisning, förslag: PP, utredande uppsats, väggplansch, podcast eller tidningsartikel (varför inte intervjua den heliga Birgitta?).

 

 1. Förslag på uppgifter: att skriva om medeltida texter till modern svenska eller slang, att dramatisera verk, att tonsätta dikter eller ballader, att forska om skönlitterära texter eller medeltiden som litterär period, att skriva om verk till andra genrer, t ex novell till lyrik/drama, att studera och framföra/illustrera texter/sagor/myter eller forska om författare.

 

 1. Vilken redovisningsform du än väljer, skall redovisningen kompletteras med en muntlig presentation. I presentationen skall följande frågor besvaras:

 

 • På vilket sätt är texten du valt typisk för den medeltida litteraturen?

 • Finns det något som särskiljer texten från annan litteratur, som skrivs vid samma tid?

 • Vilka tidlösa teman finns i verket?

 • Vad tycker du, som modern läsare, är mest intressant och spännande i den medeltida texten? Fanns det något som förvånade dig vid läsningen?

 • Ge exempel på litterära verkningsmedel (stilistiska kännetecken) i din text och redogör för vilka idéer och känslor som verket förmedlar. Försök om möjligt sätta dessa i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

C:\Users\lotta.Stöd-Dator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MJ62B6UZ\Carcassonne-vignes[1].jpgTextförslag

Beowulf – fornengelsk berättelse om en kämpe, som slåss mot odjur och drakar

Tristan och Isolde – en tragisk kärlekssaga där en kärleksdryck har central betydelse.

Helgonlegender – historier om män och kvinnor som torterats och dött för sin kristna tro.

Nibelungenssången – om den tyska drakdödaren Sigfrid

Rolandssången – ”yrkespoesi för krigare”, om riddaren Roland som dör i strid för sin kung och sitt land.

Riddarromaner – Lancelot (om riddarna kring runda bordet), Perceval (om sökandet efter den heliga Graal)

Trubadurdiktning och ballader – hyllningsdikter till fagra damer

Dantes Den gudomliga komedin- om Dantes vandring genom helvetet, skärselden och himlen.

François Villons ballader Det stora testamentet. Villon var tjuv, hallick, mördare och författare. De satiriska dikterna är en uppgörelse med omvärlden.

Boccaccios Decamerone – en samling inte helt rumsrena noveller där författaren ironiserar över kyrkan.

Den poetiska Eddan – de nordiska guda- och hjältesagorna

Den isländska sagan – släktsagor, t ex Njals saga, Gunnlaug Ormstungas saga och historiska sagor, t ex Heimskringla av Snorre Sturlason. I hårdkokt stil skildras stolta män och kvinnor i tvister, tvekamper, mord och blodshämnd.

Västgötalagen från 1200-talet. Lagbok från medeltiden.

Den heliga Birgittas Uppenbarelser. Birgitta använde ett fantasifullt ordspråk och hade en skarp tunga.

Tusen och en natt – den arabiska litteraturens mest kända verk

Christine de Pisan (skrivs också Pizan) – Kvinnostaden – om att kvinnan inte är Guds misstag

Mycket nöje och lycka till! 

/LottaSvenska 2/Svenska som andraspråk, centralt innehåll: 

 • Muntlig framställning av utredande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 

 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Kunskapskrav - Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Betyget E

 • Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

 • Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. 

 • SVE/SVA: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 

 • SVE: Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Betyget C

 • Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

 • Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. 

 • SVE: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

 • SVA: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.

 

Betyget A

 • Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

 • SVE: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

 • SVA: Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt. 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: medeltidens litteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
SVA 2: medeltidens litteratur

E
C
A
K2 (litteraturen)
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
K1 (muntligt)
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.