👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering Kråkan och Måsen v. 40

Skapad 2022-09-30 14:35 i Forssjö fritidshem Katrineholm
Fritidshem
Vi fortsätter vårt tema kring vänskap. Vi tränar på att ta hänsyn till varandra i alla olika miljöer, i organiserade lekar och i den fria leken. Den 11/10 är skola och fritids stängt för kompetensutvecklingsdag för all personal. Tänk på kläder efter väder då vi är ute varje dag mellan 13-14.

Innehåll

Veckoplanering för Kråkan & Måsen, vecka: 40

Måndag 3/10  

Måsen: Plocka löv i skogen.

Kråkan: Plocka löv i skogen

Tisdag 4/10  

Måsen: Vänskapstema, Vi ser på serien Djuren på Djuris, därefter diskuterar vi utifrån avsnittet. En serie på UR där det handlar om fyra kompisar på förskolan Djuris. Vänskap kan vara svårt. Hur blir man egentligen en bra kompis? Serien utgår från arbete kring värdegrund, stärka barnens  relationer i gruppen, hantera konflikter och reflektera till olika sorters känslor.

Kråkan: Lövpyssel

Onsdag 5/10

Måsen: Lövpyssel

Kråkan: Idrottshallen "Jonas val"

Torsdag 6/10 

Måsen: Vi går till idrottshallen

Kråkan: Vänskapstema, Vi har diskussionsövningar som handlar om att Ta Ansvar.

Fredag 7/10 

Måsen: BINGOFREDAG

Kråkan: BINGOFREDAG

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Samtala om olika typer av texter
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshemmet lgr22  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshemmet lgr22  -