👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska & SvA - Årskurs 1

Skapad 2022-09-30 15:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Kunskapskraven för årskurs 1 i svenska samt svenska som andraspråk.

Innehåll

Det är viktigt att kunna läsa och skriva. Det är också viktigt att förstå det man läser och skriver. Vi kommer att träna detta på olika sätt tillsammans i åk1.

 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Vi kommer att jobba med det svenska språket i tal, text och skrift. 

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att göra uppgifter enskilt, i par och i grupp. 

Vi kommer att läsa och arbeta med egna texter och andra elevnära texter.

 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Under läsårets gång med hjälp av arbetsuppgifter och skolverkets bedömningsunderlag. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Sva
 • Kunskapskrav
 • Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.
  Sva   1

Matriser

Sv Sva
Kunskapskrav åk 1, svenska

Efter höstterminen
Slutet av årskurs ett
Läsa och lässtrategier
Eleven känner igen de flesta bokstäverna och deras ljud, sitt namn och vanligt förekommande ordbilder. Eleven kan ljuda ihop två bokstäver med varandra.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven förstår att bilder och text är kopplade till varandra i en bok. Eleven kan koppla ihop vanliga, kortare ord med rätt bild.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera själv.
Textsamtal och resonemang
Eleven kan med hjälp av bilder föra ett kortare resonemang om vad texten handlar om. Eleven kan själv berätta om liknande upplevelser.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om textens tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.