👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8, Mi vida

Skapad 2022-09-30 15:45 i Tunabergsskolan Uppsala
La vida
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig ordningstalen samt skillnaden mellan está/están och hay. Vi lär oss också möbler och rum, possessiva pronomen, de oregelbundna verben hacer och jugar, och repeterarverb i presens, klockan och veckodagarna. Vi utgår från Colores 8 s. 12 - 23.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen och det här ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • ord för möbler och rum
 • possessiva pronomen
 • skillnaden mellan está/están och hay
 • regelbundna AR/ER/IR-verb
 • de oregelbundna verben hacer och jugar
 • fritidssysselsättningar
 • klockan
 • veckodagarna
 • ordningstalen 1-10

·   

Hur du får visa dina kunskaper:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Bedömning:

Se matris

Matriser

M2
Betygskriterier moderna språk 7- 9

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Hörförståelse
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Läsförståelse
Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Kulturella och sociala förhållanden
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.