👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-09-30 15:53 i Vittinge skola F-3 Heby
Matte Safari
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Avsnitt 1

 1. Övergripande mål:

 

 • Om talen 1 till 10
 • om talet 0
 • vad tecknet = betyder

Avsnitt 2

 • att använda addition
 • vilka tal som tillsammans är 2
 • vilka tal som tillsammans är 3
 • vilka tal som tillsammans är 4
 • vilka tal tillsammans är 5
 • att göra räknesagor med addition

Avsnitt 3

 • att använda subtraktion
 • att minska från talet 2
 • att minska från talet 3
 • att minska från talet 4
 • att minska från talet 5
 • att göra räknesagor med subtraktion
 • att skilja på addition och subtraktion

Avsnitt 4

 • att räkna med addition
 • vilka tal som tillsammans är 6
 • vilka tal som tillsammans är 7
 • vilka tal som tillsammans är 8
 • vilka tal som tillsammans är 9
 • vilka tal som tillsammans är 10
 • att lösa textuppgifter med addition

Avsnitt 5

 • att räkna mer med subtraktion
 • att minska från talet 6
 • att minska från talet 7
 • att minska från talet 8
 • att minska från talet 9
 • att minska från talet 10
 • att lösa textuppgifter med subtraktion