👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2022-10-03 08:48 i Förskolan Aspelunden Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Vi arbetar på olika sätt med att utveckla barnens språk.

Innehåll

Planering 

Syfte

I vår verksamhet arbetar vi på olika sätt med att utveckla barnens språk och kommunikation. Många av barnen kan prata lite, antingen enstaka ord eller hela meningar medan andra barn inte kan säga så många ord ännu. 

Metod

"Det vardagliga pratet" då vi medvetet sätter ord på vad vi gör och vad som händer, benämner olika saker. Tex under måltiden, vid på- och avklädning, skötbordet mm.

Samlingar med sagor, sånger och lekar: 2-3 ggr/v, fm.

Högläsning: som en styrd aktivitet 1 g/v (em), samt spontana stunder under dagen.

Gemensam reflektion med barnen då de får möjlighet att uttrycka känslor och önskemål både verbalt och med kroppsspråk och vi hjälper dom att sätta ord på vad som är på bilderna: 1 g/v

Sagan Petter och hans 4 getter

Bokstavsmemory

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18