👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden ht22

Skapad 2022-10-03 10:46 i Valhallaskolan Halmstad
Mall till LPP enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 6 Historia
Du kommer att lära dig om tiden efter stormaktstiden, alltså Frihetstiden om hur det var att leva i Sverige under 1700- talet och början av 1800-talet.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 

Innehåll - Frihetstiden 1718-1772

 • Kungligheter
 • De fyra stånden upplöses
 • Nya partier i riksdagen
 • Merkantilism
 • Vetenskapen och några vetenskapsmän 

Att leva på 1700-talet:

 • Jordbruket förändras
 • Kvinnor och män i arbete
 • Tjänstefolk
 • Bröd, öl och sill
 • Skeppet Götheborg 
 •  
 • Begrepp

Diktatur

Demokrati

Propaganda

Statskupp

Historisk källa

Regent

Hattar och mössor

Merkantilism

Manufakturer

Import

Export

Teg

Storskifte

Enskifte

Revolution

Religionsfrihet

Tryckfrihet

 

Konkretisering av mål

Du arbetar med följande kunskapskrav:

Du har kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

Du kan diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan diskutera orsaker och följder till detta.

Du kan använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du kan diskutera hur källorna kan användas.

Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. 

Du kan använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. 

 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa texter

Svara på frågor

Titta på faktafilmer om historiska tidsepoker 

Skriva faktatexter

Redogöra för hur samhället förändrades.

Resonera om källors användbarhet.

Diskutera vilka spår av historien vi kan se i dagens samhälle.

Delta i muntliga diskussioner. 

 

 

Matriser

Hi
Lgr 22 Historia

E
C
A
Referensram och begrepp
Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.
Eleven visar goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp
Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.
Referensram och begrepp
Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.
Eleven för utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.
Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.
Referensram och begrepp
Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder
Eleven för också utvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.
Källtolkning och källkritik
Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några välgrundade exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Historiebruk
Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.
Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i olika sammanhang.
Eleven ger exempel på hur och i vilket syfte historia kan brukas i olika sammanhang.