👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygg barngrupp

Skapad 2022-10-03 12:17 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Målet med denna utbildningsplan är att skapa trygghet i gruppen då lärandet i den pedagogiska verksamheten ska upplevas som luftfyllt för alla i gruppen.

Innehåll

Mål för höstterminen:

 

  • Att barnen ska känna trygghet och tillit till alla i barngruppen, både barn och pedagoger. 
  • Lära känna sig själva och varandra
  • Utveckla miljön på ett sådant sätt att barnen får möjlighet att utvecklas i grupp och som individ. 

 

 

Varför har ni valt detta område: Vi har valt detta område då det eftersträvar våra mål om att skapa trygghet i gruppen. Då lärandet i den pedagogiska verksamheten ska upplevas som luftfyllt för alla i gruppen. 

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen: Undervisningsplanen gäller för hela gruppen och arbetas med både i helgrupp och smågrupper. 

 

 

 Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen: Målet är att barnen ska kännas sig trygga och att både spontana lekar och projektarbeten ska resultera i ett lustfyllt lärande. 

 

 

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

Vi kommer att jobba små projektgrupper där vi kan synliggöra alla i gruppen och vi utgår ifrån barnens intressen när vi planerar aktiviteter genom att observera och lyssna in gruppens behov. 

 

 Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Mindre arbetsgrupper, erbjuda mer och tydligare material och lekstationer. Barnen ska få större frihet och på ett enklare sätt vara delaktiga med hjälp av oss pedagoger att välja olika aktiviteter under dagen. 

 

Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Vi behöver tydliggöra en struktur med rutiner i vardagen som uppfyller de olika barnens behov, material som lockar till fri lek och planerade aktiviteter behöver tillföras.