👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - yngsta barnen 2022

Skapad 2022-10-03 13:44 i Storvikens förskola Östersund
Förskola
Matematik med de yngsta barnen i förskolan.

Innehåll

Vad:
Vi kommer jobba med: 
- Babblarna: Var är Babbas saker?
- Färgtärning
- Strumpor: hitta lika
- Räkna pippis guldpengar
- Samlingen: Sånger och ramsor med tal 1-5

 

Vilka är med?
Alla barnen på avdelningen är med, både i helgrupp och i mindre grupper.
Vi delar upp de mindre grupperna utifrån ålder och kunskapsnivå.

 

Syfte:
Att på ett lekfullt sätt arbeta med matematik både i vardagen och i planerade aktiviteter.

 

Vilket lärande vill vi ge barnen:
Att genom barnens nyfikenhet och intressen ge dom kunskapen till att befästa de olika lägesorden (på, under, bredvid osv.), lära sig färgerna genom ex färgtärningen samt att hitta lika.

 

Genomförande:
Vi kommer jobba med detta under oktober och november månad. Vi jobbar med detta i både planerade tillfällen samt i vardagen.

 

Hur dokumenterar vi aktiviteten:
- Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen.
- Dokumentationer/lärloggar sätts upp vid område matematik vid vårt årshjul.
- Fota för att ha som reflektionsmaterial. 

 

Utvärdering/Reflektion:
Utvärderar varje lär tillfälle, noterar varje barns lärande.
Pedagoger delger varandra utifrån sitt arbete med sin grupp. 

 

Hur går vi vidare utifrån aktivitet och barns intresse:
Vi kommer vara medforskande och lyhörda pedagoger under undervisningens gång. Vi uppmärksammar det barnen visar intresse för och kommer utveckla det vidare för att ge barnen mer utmaning och lust till att lära.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
    Lpfö 18