👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Lundarna

Skapad 2022-10-03 15:31 i Gustavalunds förskola Ekerö
Förskola
Enheten Lundarnas gemensamma planering inom språk och kommunikation.

Innehåll

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

Barnens ska kunna uppfatta, tolka och förstå språkliga symboler samt att ska kunna själv förmedla sig till omgivningen så att andra förstår.

Språkvision:

 • Språklig utveckling
 • få möjlighet att möta olika språk aktiviteter
 • rustade för språkliga utmaningar
 • kunna uttrycka sig
 • kunna argumentera
 • stort/rikt ordförråd
 • tala i grupp
 • kunna förstå och göra sig förstådd

Målområde:

Språkets byggstenar:

 • symboler
 • tecken
 • skriftspråk
 • språkljud
 • språkmelodi
 • ord
 • begrepp
 • ordförråd
 • språkförståelse
 • tankespråk

kommunikations byggstenar:

 • kroppshållning
 • blickar
 • gester
 • tonfall
 • mimik
 • kroppsspråk
 • samspel
 • lyssna

strategier/arbetsätt:

 • läslyft
 • munmotorik
 • ge talutrymme
 • arbeta i smågrupper
 • läsa/litteratur
 • exponera språk -språkbada/duscha
 • rutinsituationer (lunch, städa, alla situationer kan vara språkstärkande)
 • upprepa
 • delaktighet
 • sätta ord på vad barnen gör (hela meningar, nyansera)
 • genrepedagogik  vilka ord möter vi i olika böcker (skapa möten av olika texter tex sagor, fakta, bilder, olika språk)
 • förebilder som vuxna
 • Nottingham övningar -saga vad är på riktigt

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

för att det är en viktig del av människans vardag och detta görs med konkreta handlingar. Det hjälper oss att förstå och att bli förstådda. Att kunna kommunicera det som ska förmedlas är något av en nödvändighet i vårt samhälle.

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

Öka barns medvetenhet om språkets betydelse och ge verktyg för att stärka ett språkutvecklande arbetssätt. Barnen ska mötas utifrån där de befinner sig. Då får alla barn förutsättningar att utveckla språket och kommunikationen med andra och bygga också en god självbild.

 

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

 

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

 • Bornholms samlingar, Familjen Kippin, Rim o ramsor, läsa böcker, sånger, bild promenader (vi tittar på bilder i boken och samtalar kring det barn ser. När vi "läser" bilderna före vi läser texten skapas både en förförståelse och ett ökat intresse för boken. Barnens ordförråd och den språkliga medvetenhet ökar. 

 

Lärandemiljö:

Den pedagogiska miljön i förskolan uppmuntrar barnet att utforska omvärlden samt utmanar och väcker nyfikenhet. Den är öppen, innehållsrik och utmanande. Barnen får möjlighet att utforska och utvecklas med hjälp av nyfikna och intresserade pedagoger.

Pedagogiska miljöer:

 • bokstäver
 • möta olika varierat material
 • takk
 • polyglutt
 • faktaböcker
 • skönlitteratur
 • mötesplatser (lätttillgängligt för barnen, bilder, projektböcker)
 • barnensnamn

 Avdelningens grupp delas upp i två mindre grupper under dagen för att sedan kanske dela oss i ännu mindre grupper.

Vi pedagoger är språkliga förebilder och använder varje situation.

språklig exponering