👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oktober SKA Silverkronan

Skapad 2022-10-05 08:38 i Norrbyskolans förskola Borås Förskola
Förskola
På Norrbyskolans förskola arbetas det aktivt med en kunskaps- och barnsyn där det kompetenta barnet står i fokus. Vilket innebär att pedagogerna är ansvariga för att ge barnen förutsättningar att erövra kompetens och uppfylla sin fulla potential. Där ansvaret ligger på pedagogerna att utgå från barns intresse i planeringen av undervisningen men samtidigt utmana barnen till att skapa nya erfarenheter.

Innehåll

 

Aktuell månad: Oktober

Mål från läroplanen:

"Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg"

Förväntade effekter:

Att barnen ser iPaden som ett verktyg och inte bara som underhållning.

- Att barnen kan förstå och själv beskriva hur man tar sig till en plats(riktningsintruktioner).

Aktuella fokusord

- Karta, Hus, Gata, Adress

Nuläge:

Vad har vi observerat under föregående månad?

- Barnen gillar att prata mycket och hela tiden, oftast om relevanta ämnen.

- Intresset för böcker inte är jättestort och att barnen säger de blir uttråkade av att läsa.

- Barnen leker gärna med varandra, de leker ofta lekar med djur eller bilar och de nästan enbart kommunicerar med ljud och grymtningar från djuren/bilarna.

- De har även pratat om vart sina hus är någonstans och på vilken våning de bor.

 

Vad har vi fått syn på i vår analys av våra reflektioner?

- Att barnen känner sig trygga att prata om svåra ämnen. 


Hur har barnens egna reflektioner tagits tillvara på?

- Barnen har visat intresse för att gå till fler lekplatser för de tycker att gården är tråkig. Vi planerar att gå till fler lekplatser oftare.

 

Vart befinner vi oss i relation till våra förväntade effekter?

- Vi känner att barnen känns trygga nog att prata om svåra ämnen, de som vi har mött hittills i alla fall.

 

Hur går vi vidare?

- Vi kommer gå till fler olika lekplatser i vår närmiljö och på vägen dit framhäva och prata om husen i närheten. 

 

Planerad Undervisning:

- Vi kommer att börja med att prata om vart vi bor, hur våra hus ser ut.

- Hur ska man göra för att ta sig till ett hus/en plats man aldrig varit förr? 

- Använda oss av iPaden/mobilen för att kolla på kartor. 

- Arbeta med att ge instruktioner till varandra och beskriva hur man ska gå för att ta sig till en viss plats.

- Programmera Blueboten att gå till olika ställen. 

- Att låta barnen välja vad de själva vill dokumentera och skriva ut.

- Att låta barnen använda iPaden för att dokumentera själva. 

- Dela in barnen i smågrupper när vi läser våra böcker.

 

Vem ansvarar för vad?

- Arbetslaget diskuterar tillsammans för vem som ska hålla i vilket tillfälle baserat på vems tur det är att ha samling/smågrupp.

 

Förändrande av lärmiljöer?

- Vi har en liten kubmöbel med fyra fack där vi kommer att inreda varje tants hus/lägenhet i varsitt av utrymmena. Vi kommer att visa dokumentationen på vår processvägg i förrummet samt inne på avdelningen. Vi kommer att ha boken ståendes framme lättillgängligt för barnen, så de lätt kan hämta den och titta i den när de känner för det.

- Vi har en liten bokhylla med böcker som vi byter ut varje vecka och fokuserar på att alla barn har läst varje bok i alla fall en gång. 

- Vi kommer sätta upp alla fokusorden på en liten skärmvägg mitt i rummet. 

 

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

- Vi använder bildstöd som en aktiv del i lärandet, för att underlätta kommunikationen för barn, vårdnadshavarna och oss pedagoger. 

 

Frågor att klistra in för

Reflektion:

Hur kan vi se att barnen tillägnar sig ett lärande? 

Hur har jag som pedagog bidragit till barnens lärande?

Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta tillvara på och arbeta vidare med? 

Analys:

Har barnen fått ett ökat lärande inom målområdet? Hur vet vi det? hur kan vi se det? 

Har vi nått våra förväntade effekter? Om inte? Vad beror det på? 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?