👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA: Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Skapad 2022-10-05 10:58 i Önnestads skola Kristianstad
.Planering för historia; Frihetstiden och den Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
Efter stormaktstiden kom en period som kallas frihetstiden. Då var det inte krig lika ofta. Kungen hade mycket mindre att säga till om. Istället fick riksdagen mer makt. Frihetstiden tog slut när den nya kungen Gustav III använde armén för att ta makten själv. Sverige skaffade en koloni där det handlades med slavar och det blev krig med Ryssland igen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig känna igen, tolka och förstå tidsperioden Frihetstiden och den Gustavianska tiden.

Du ska lära dig granska, tolka och värdera olika typer av historiska källor.

Du ska lära dig förstå och använda historiska begrepp.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi bearbetar texter ur Libers "SOS 6"  läromedel i historia.

Vi ser filmer.VI bearbetar historiska fakta samt berättelser om hur människor levde genom att diskutera och arbeta med olika former av instuderingsfrågor och uppgifter.

Vi spelar olika spel (Quizlet, Kahoot, elevspel etc).

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du har kunskaper om historiska skeenden och levnadsvillkor.

Du ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors olika villkor.

Du ska kunna göra jämförelser mellan den historiska perioden och vår egen tid.

Du ska kunna resonera om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Hur du får visa vad du kan:

Diskussioner.

Instuderingsuppgifter.

I din beskrivande text visar du att du kan skriva om en historisk plats under frihetstiden.

Skriftliga  bedömningar x2 (prov)

 

Du kommer att  bli bedömd enligt matriserna nedan:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
  Hi
 • förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.
  Hi  4-6
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.
  Hi  E 6