👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken omkring oss

Skapad 2012-08-10 10:38 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi gör tekniken omkring oss synlig genom att prata om och prova enkla tekniska lösningar. Målet är att öka förståelsen för teknikens roll för människan, samhället och miljön.
Grundskola 1 – 3
Alla saker som vi använder till något är teknik. Det vi använder sakerna till är också teknik. Vilken teknik finns hemma där du bor? Vilken teknik finns i skolan? Det ska vi ta reda på mer om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål:


Du ska bli medveten om flera tekniska lösningar i din vardag, t ex hemma och i skolan.

.

Du ska kunna berätta om någon teknisk lösning som har utvecklats genom tiden.

Så här kommer du att arbeta:

Du kommer att få göra upptäcksvandringar med dina "teknikglasögon" både i skolan, hemma och ev i idrottshall eller affär.

Du kommer att få läsa texter om tekniska lösningar och diskutera texterna i grupper av barn och hemma.

Du kommer att få små teknikuppdrag, såsom att rita en skiss, rada upp fördelar, spekulera i risker, jämföra bilder mm

Du kommer att få utveckla en teknisk ide eller teknisk lösning själv eller ihop med kamrater.

Du ska få undersöka hur några vardagliga tekniska uppfinningar fungerar.

 

 

Matriser

Tekniken omkring oss

Tekniken omkring oss

  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Du kan berätta om en eller flera tekniska lösningar i din vardag.
Nivå 2
Du kan berätta om en eller flera tekniska lösningar i din vardag.Du kan dessutom beskriva en teknisk lösnings utveckling genom tiden och reflektera om teknikens roll i människans historia.
Nivå 3
Du kan berätta om en eller flera tekniska lösningar i din vardag. Du kan dessutom beskriva en teknisk lösnings utveckling genom tiden och reflektera över teknikens roll i människans historia. Du kan utveckla en egen teknisk ide eller lösning-
Aspekt 1