👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteus förskolor - Grundplanering 2 2022- projektval och projektplan Resedan Höjdarna

Skapad 2022-10-07 13:36 i 093191 Förskolan Resedan Stockholm Norrmalm
Förskola
Dags att göra val av projekt och utforskande. Utifrån observationsperioden kring "Vår hembygd - en demokratisk mötesplats" har ni fått många olika tankar om vad som kan bli er fördjupning. Här nedan reflekterar ni utifrån observationsperioden, gör ett val och en projektplan. Valet kan också handla om att fortsätta att arbeta brett med ämnet.

Innehåll

1. Reflektion kring observationsperioden

Vad är gemensamt- var ligger barnens intressen?

-Rymden.
-Arkitektur, design och dekorationer. Hämtat ur sagor. 
-Skogen, både ur sagorna om "underbara familjen kanin" och vår riktiga fysiska skog och det som växer i skogen.
-Monster, odjur ur "familjen kanin" läskiga böcker. Även andra 
fantasifigurer, Pokémon...  
-Demokratifrågor, röstning som konfliktlösningsmetod.
-Miljö och återvinning. 
-Kartor. 
-Utflykter
-Trafik, skyltar och trafikregler

Vi har även sett ett matematiskt intresse i att räkna, tid, steg och takt etc.    

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?

-Rättvisa, rätt och fel, konsekvenser, respekt och empati.
-Arkitektur och teknik i skapandet. Självständigt hitta på och förverkliga egna idéer.   
-Kaninböckernas olika väsen. Hantera känslor och framförallt rädslor. 
-Kartors utformning. vad är en karta? Hur gör man en karta.  

Ser ni några "spår" som ni kan arbeta vidare med?

-Arkitektur
-Platser runt om i närmiljön. 
-Kartor
-Demokratiska frågor. 
-Lillebror kanin böckerna. 

Vilka strategier har barnen använt sig av för att lära?

1. Hus 
Inspirerats av varandra. 
klippa, limma, tillpassning av olika former, för att kunna forma kartong, pinnar, kastanjer, ekollon till hus. 
Diskuterat olika tillvägagångssätt. 

2. Demokrati
Besökt riksdagshuset, diskuterat, läst, skrivit sånger, intervjuats, ritat, använt stapeldiagram, digitalt, skapa med lera, röstat både öppet och stängt

 

Vad är vi pedagoger nyfikna på?

-Underbara familjen kanin
-Hus och arkitektur, -i skapandet så använder vi olika material, återvinningsmaterial, naturmaterial etc.   
-Vår närmiljö
-Kartor
-Att låta barnen djupdyka i frågor kring etik, demokrati och samhällsbygge

Vad är utforskningsbart?

2. Definiera kortfattat ert projektval 

Vår hembygd - En demokratisk arena (städer, invånare och demokrati). 

3. Projektplan
- Fortsätta med våra husbyggen. Barnen bygger egna hus som kommer att sättas upp på avdelningen. Barnen kommer hitta små "hemlösa" gosedjur i skogen, som kommer att få flytta in i barnens respektive hus. Varje barn får ett gosedjur att "ta hand om". Gosedjuren berättar om olika dilemman och problem de stöter på och barnen får hjälpa de att lösa det (ex, det börjar bli mörkt och kallt, vi fryser och blir rädda när det är mörkt).
- Göra klart vår karta över Stockholm. Och börja sätta upp olika platser, byggnader m.m. som vi besökt. Göra fler utflykter till skog och olika platser i Stockholm. Bland annat till de platser som föräldrarna skapade på föräldramötet. Samt olika platser med samhällsfunktioner (exempelvis besöka ett sjukhus, en mataffär, stadsbyggnadskontoret, museum etc.)
- Fortsatt arbete med böckerna om "
Underbara familjen kanin". 

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom projektet och varför?

 

-Fantasin och fullfölja sina idéer från tankar till en fysiskt genomfört arbete. 
-Finmotorik
-Hantera känslor och våga närma sig det som är "läskigt" 
-Förståelse för hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt, vad det krävs av oss medmänniskor som en del av samhället. Yrken och dess funktioner m.m.
-Förståelse för vart de bor och vart i staden vissa platser finns.    

 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

-Be VH och barnen om en bild på sitt hus.
-Ställa detaljerade frågor kring hur de vill skapa sitt hus. Se till att barnen får ett kollegialt och inspirerande lärande av varandra.

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga?

-Be VH om bild på sitt hus eller en plats som dem tycker om.
Här har vi också fått ett deltagande under föräldramötet. VH ritade/skapade med lera olika platser i Stockholm. 
Genom att vi besöker dessa platser får VH också se att "deras" platser besökts.

 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljön som ger värde åt projektet? 
 

Hur kan våra lärmiljöer med sina mötesplatser laddas för projektet och undervisningen?

-Karta behöver finjusteras och komma upp på lämplig vägg.
-Besöka flera platser i staden
-Litteratur kring arkitektur. 
-Sätta upp inspirerade dokumentation på väggarna.
-Få in naturmaterial i bygg. 
-Få till en skog i bygg. 

 

Hur kan vi skapa förbindelser mellan de olika undervisningstillfällena?

 

Frågor kopplade till läroplanens områden att ställa sig innan projektet:

Vilka är projektets digitala möjligheter?

 

-Projicera upp byggnader, skog, kartor etc.
-Green screen, stop motion sagor. Teater
-Polyglutt
-Widget online sagor/sånger
 

 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

 

-Geometriska former.
-Kartor i olika skalor.
-Mäta olika delar i husbygget. Få in begrepp som, höjd, bredd, längd, cm, m, mm, 

 

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

 

Fästa ihop, limma, lutningar, olika tyngder. 

 

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

 

-Klippa, rita, skriva, gå i obanad terräng (skog) 

 

Vilka är projektets skapande möjligheter?

 

-fästa olika material på olika sätt. Anpassa tekniker till material 
-skapa sånger och sagor. 

 

Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

-Reflektioner, barn-pedagog, pedagog-pedagog. 

 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning  för att hitta intressanta ingångar?

 

- Sagoberättande och dokumentera barnens sagor. Besöka museum, hitta dikter om Stockholm,  

 

Eller behöver vi smalna av? Hur?

 

Formulera hur ni planerar att arbeta med enhetens fokusområden (för utförligare text läs i verksamhetsplanen):

 

- Barns språk och kommunikation

 

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

 

- Förskolans demokratiska uppdrag och barns rättigheter

 

Vilka  är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

 

4. Gör en struktur kring undervisning utifrån ert projektval,

Inkludera hur Widget online kan vara ett stöd i ert arbete

Använd er av mallen för superstruktur när ni planerar