👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vem ser Dim" - tillgängligt lärande utomhus

Skapad 2022-10-10 09:13 i Förskolan Solbacken Umeå
Förskola
Boken om Dim är en bok som handlar om att bli sedd och upptäcka vem jag är. Boken har många bilder som inbjuder till samtal om naturen, vänskap och fantasi.

Innehåll

SKA mål Holmsund/Obbola 22/23 - Tillgänglig lärmiljö med fokus på tillgängligt lärande utomhus.

Mål:

Använda vår utemiljö som undervisningsrum och ge barnen möjligheter att tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter av lärande tillfällen utomhus

Barnen ska få möjlighet att utforska vår närmiljö
Barnen ska få möjlighet att mötas i olika konstellationer

Hur

Boken ”Vem ser Dim” har vi börjat läsa och samtala kring bilder och det som händer i boken. Dim är väldigt liten filur som bor i skogen. Dim saknar någon att vara med. Dim försöker göra allt möjligt för att de stora ska upptäcka honom. Vi tänker att Dim ska få följa med oss i vårt projekt. Dim har nu dykt upp lite varstans på avdelningen. Det blir roligt och se var Dim och barnen tar oss.

Boken har många olika infallsvinklar som vi kommer att beröra-

 • utematte
 • Språk
 • vänskap- röda hjärtat
 • natur och djur- gröna hjärtat
 • Vara rädd om våra saker- orange hjärtat
 • Skapande

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18