👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsmusik

Skapad 2022-10-10 10:53 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 6 Musik
Musik från olika delar av världen.

Innehåll

Eleven väljer ett land och fördjupar sig i landets musikaliska tradition. 

Arbetet leder till en presentation som lämnas in via Classroom och sedan hålls för gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.
  Mu  4-6
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven urskiljer och ger med viss säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  E 6
 • Eleven urskiljer och ger med relativt god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  C 6
 • Eleven urskiljer och ger med god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  A 6