👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Hkk Duveds skola 2022/23

Skapad 2022-10-10 11:08 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Här kommer planering över teoriarbeten och praktiskt arbete som vi gör detta läsår. Alla arbeten och inlämningar sker i Classroom. Där sker också den formativa bedömningen (Feed-back)samt i klassrummet under praktiska momenten. Här i Unikum sker den summativa bedömningen dvs utifrån kunskapskraven.

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdena HÄLSA; MILJÖ, EKONOMI, PRAKTIK och METOD så förväntas du att kunna lite mer om:

 • olika livsmedel
 • träning
 • hälsa, vad som är bra för kroppen 
 • näringsämnen
 • konsumtionsrätt
 • hållbar utveckling
 • praktiskt att laga och baka
 • metoder i hemmet ex tvätt och disk

Du kommer att få visa vad du kan genom att göra skriftliga prov, praktiskt genomförande och muntliga diskussioner.

Du kommer även att få redovisa dina arbeten som du forskat om.

På de skriftliga proven och på loggen så kommer du få, dels möjlighet att visa att du lärt dig fakta,  men också få möjlighet att resonera kring det du lärt dig. 

2. Undervisning och övning   

All planering över den teori och den praktik vi har under läsåret ligger i er Classroom/ HKK.

Alla recept finns i Classroom under recept. Har ni varit borta får ni möjlighet att laga hemma, ta bild och lägga upp på Classroom- HKK LOGG

 

·     3. Examinationsuppgifter


     ⦁   Examinationsuppgifterna är dels skriftliga i LOGGEN och dels inlämningar på Classroom.

 • Vi kommer även skriva prov i Trelson Assessment
 • Dels är det löpande övning och genomförande i det praktiska arbetet på lektionerna.

 • När vi har arbeten som ska redovisas, så har ni möjlighet att visa resonemang och er kunskap

4. Bedömning

Bedömning av examinationerna är baserad dels på redovisning av era faktakunskaper och dels på ert resonerande. 

De delar jag bedömer är hur ni resonerar och förklarar samt kopplar på era åsikter kring:

HÄLSA; MILJÖ, EKONOMI och HÅLLBAR UTVECKLING

Bedömning på det praktiska arbetet sker löpande under lektionerna och var ni befinner er individuellt.

Matriser

Hkk
Matris Hkk Duveds skola

Insats krävs
Du har ännu inte visat tillräckligt av dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Grundläggande kunskaper
E- nivå
Utvecklade kunskaper
C-nivå
Väl utvecklade kunskaper
A-nivå
//Praktiskt /Metod 6,8 och 9
Du kan följa recept och tillaga måltider. Du kan genomföra andra uppgifter som hör till ex diska, städa, tvätta
Du har inte genomfört uppgiften. Du har inte deltagit i det praktiska arbetet
Du utför uppgifter. Du skapar ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar relativt väl i undervisningens olika sammanhang. Du är relativt självständig Du kan samarbeta
På ett aktivt sätt använder du dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Du kan samarbeta mycket bra med andra och driver arbetet. Du visar mycket goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt, i de olika momenten.
Resonemang // Loggen åk 6,8 och 9
Du bedömer din egen arbetsinsats och resultat. Du kan resonera och förklara kring dina val kring det du praktiskt lagat/bakat
Du har inte genomfört uppgiften. Du har knappt lagt in något i din logg Du har inte skrivit de uppgifter som du har haft att arbeta med.
Du för delvis underbyggda resonemang. I enklare situationer kan du till viss del förklara (motivera) dina val,
Du för relativt väl underbyggda resonemang, förklarar och motiverar dina val.
Du för väl underbyggda resonemang med tillhörande egna exempel kring olika delar i undervisningen. Du använder på ett varierat sätt alla perspektiven i ämnet "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Hälsa åk 8,9
I dina resonemang tar du hänsyn till hälsa Film- frågor Häfte Classroomuppgift åk 8 och 9
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och sammanhang i relation till hälsa.
Du deltar aktivt och till mycket stor del i undervisningens alla delar. Du klarar av att välja i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa vardagliga problem av olika karaktär. Du resonerar och ger väl underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med flera och olika centrala begrepp. Du motiverar och beskriver alternativa sammanhang i relation till hälsa.
Ekonomi åk 9
Enskild arbetsuppgift (enligt kursplanering) Budget Flytta hemifrån Digiexam åk 9
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och sammanhang i relation till ekonomi.
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Miljö samt Hållbar utveckling åk 8, 9
Enskild arbetsuppgift (enligt kursplanering) Miljöhäftet Film och frågor Classroom-uppgift åk 8 och 9
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och sammanhang i relation till miljö.
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Klimatsmart soppa Åk 8/ miljö/ ekonomi/Hälsa
åk 8
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och sammanhang i relation till hälsa, miljö och ekonomi.
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Konsumenträtt/ ekonomi åk 8
åk 8
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och sammanhang i relation till ekonomi/ konsumenträtt
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Tvättprov åk 6
Praktiskt arbete Läxa Du kan genomföra andra uppgifter som hör till ex diska, städa, tvätta
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och ord i relation till arbetets sammanhang
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Hälsoprov åk 6
Resonemang kring näringsämnen och nyttan för kroppen.
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang kring hälsa Du kopplar samman dina svar med begrepp och ord i relation till arbetets sammanhang
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Min restaurang åk 6
Reklam/ Hälsa Ekonomi Miljö
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du deltar och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med begrepp och ord i relation till arbetets sammanhang
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.