👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2022-10-10 12:03 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F Moderna språk - språkval
En debattartikel är din chans att föra fram din åsikt och förhoppningsvis påverka i den riktning du önskar.

Innehåll

Med denna uppgift har du möjlighet att visa att du kan:

· Skriva en debattartikel där du påverkar och övertygar din tänkta läsare med hjälp av underbyggda argument, retoriska stilfigurer och träffsäkra passande formuleringar.

· Skriva texter med sakligt och formellt språk, varierad textbindning och meningsbyggnad, samt korrekt användning av skrivregler.

· Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor samt fundera över källornas trovärdighet och relevans.

· Använda referatmarkeringar, citatteknik och korrekta källhänvisningar.

Matriser

M2
Bedömningsstöd Debattartikel

Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Genrekännedom
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens och texttypens krav.
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för debattartikel.
Texten innehåller flera genretypiska drag för debattartikel, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för debattartikel, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Argumentation
Behöver träna mer på att skriva tydligt och framföra åsikter och argument.
Elevens åsikt/tes och tankegångar framgår. Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Eleven behandlar ämnet på ett enkelt sätt
Elevens åsikt/tes och tankegångar framgår tydligt. Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Eleven behandlar ämnet på ett utvecklat sätt, exempelvis genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ämnet och genom att du har flera tydliga och underbyggda argument.
Elevens åsikt/tes och tankegångar framgår tydligt. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Eleven behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt, exempelvis genom nyanserad beskrivning av bakgrund och passande exempel som utvidgar och fördjupar ämnet. Du visar att du är medveten om andras perspektiv och åsikter genom motargument och har flera tydliga och underbyggda argument.
Struktur
Debattartikelns uppbyggnad
Behöver träna på att bygga upp en debattartikel.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl för en debattartikel.
Texten är sammanhängande och har en struktur som passar en debattartikel: rubrik, inledning med bakgrund och presentation av åsikt/tes, en argumenterande del och en avslutning med uppmaning.
Texten är välstrukturerad och passar en debattartikel väl: effektiv rubrik, inledning, argumenterande del och en avslutning som passar en debattartikel väl.
Struktur
Textbindning och styckeindelning
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad, exempelvis med ord som för det första, för det andra… Texten är indelad i stycken.
Textbindningen är välutvecklad. Texten har en väl fungerande styckeindelning.
Språk och stil
Ordval
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket.
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk Ordvalet är enkelt men har viss variation.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk som passar genren väl. Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Behöver träna mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språk och stil
Tempus
Behöver träna på att använda rätt tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid)
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid)
Skrivregler
Behöver träna, språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källor och textanvändning
Behöver träna mer på att använda källor, referera, citera och göra källhänvisningar.
Eleven använder få källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar i huvudsak.
Eleven använder sig av relevanta källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar i relativt väl. Det är relativt lätt att följa med när eleven binder samman fakta, citat och referat med sina egna åsikter och slutsatser.
Eleven använder sig av relevanta källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar i väl. Det är lätt att följa med när eleven binder samman fakta, citat och referat med sina egna åsikter och slutsatser.
Helhetsbedömning
Uppfyller inte kraven för en debattartikel på godtagbar nivå.
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.