👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildlektion 10/10 - Keith Haring

Skapad 2022-10-10 12:19 i Sparsörskolan Borås Grundskola
Grundskola F Bild
Det är dags för veckans konstnär.Denna gången skall vi titta på Keith Harings verk och inspireras av dem till att producera ett eget liknande verk.

Innehåll

Idag skall vi ta och titta på en konstnärs verk vid namn Keith Haring 1958-1990.

Vi kommer att börja göra en kort analys av några av hans verk.För att se om ni kan ursköna några saker som är specifika för hans avantgardistiska ( personer som är innovativa och nyskapande ) verk.  

Sedan är tanken att ni nu fullt inspirerade av att sett hans verk.Skall ge er på och skapa ett eget liknande verk.

Om man har tunt med idéer så är det tillåtet att man kopierar något av hans verk.

I den mån det är möjligt så kommer vi att använda oss av tuschpennor i och med att hans verk är så färgstarka.

Han leker inte så mycket med nyanser utan kör mycket med kontraster och gälla färger.Då passar tusch perfekt och man kan färglägga mycket snabbare än med vanliga färgpennor.

Ni kommer att ha tillgång att titta och inspireras av hans verk genom chromebooken.

Men tänk på att inte fastna och leta för länge.För tanken är att ni skall hinna klart med denna uppgiften under dessa 80 min.

Börja med att skissa lätt med blyertspenna.

Sedan lånar du en svart tuschpenna och fyller i konturerna.

Sist men inte minst så färglägger du alstret.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr22
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr22
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr22
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den
  Gr lgr22
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre
  Gr lgr22
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr22
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr22
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter,
  Gr lgr22
 • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd,
  Gr lgr22
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  Gr lgr22
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr22
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  Gr lgr22
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr22
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
  Bl  1-3