👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära ht-22 åk 7

Skapad 2022-10-10 12:13 i Tappströmsskolan Ekerö
Planera och genomföra konditionsträning samt prata om hälsofaktorer
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta momentet kommer vi att arbeta med konditionsträning/styrketräning och prata om olika faktorer som påverkar hälsan.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 40-49

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 

 

 

 • Eleven kan delta i olika träningsformer.
 • Eleven kan förklara och förstå viktiga begrepp inom träningslära.
 • Eleven kan arbeta med träningsappar.
 • Eleven kan ge enkla exempel på, och föra till viss del underbyggda resonemang, om vad som påverkar hälsan.
 • Eleven kan ge exempel på, och genomföra utomhusaktiviteter i dennes närmiljö

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom att eleven är aktivt deltagande på lektion i de olika träningsformerna.  

Genom ett skriftligt prov inom träningslära som kommer att ske v49.

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Material och läshänvisning:

Planering på Gleerups:

https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/feeec9da-c6e6-493d-a0a6-6679b5418c5c

PP, instuderingsfrågor som ligger på teams (klassteam/idrott/filer/träningslära)

Föreläsningar under lektioner.

Förväntningar på eleverna i momentet:

Delta aktivt under lektionerna  och göra sitt bästa utifrån egen förmåga. 

Centrala begrepp fysiologi och konditions- /styrketräning

 • Energiframställning
 • Aerob och anaerob träning
 • Mjölksyra/mjölksyratröskel
 • Syreupptagningsförmåga
 • Slagvolym
 • Kapillärer
 • Maxpuls
 • Vilopuls
 • Intervallträning
 • Distansträning
 • Träningszoner/intensitet
 • muskelfibertyper
 • set/reps
 • Excentrisk/ koncentrisk
 • statisk/dynamisk
 • Explosiv styrka
 • Uthållighetsstyrka

Centrala begrepp kost

 • Kolhydrater
 • Protein
 • Fett
 • Blodsocker

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  E 9