👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2022-10-10 12:37 i Barnkullen 1 Tanum
Förskola
Projekt och läslyft- läsa och berätta

Innehåll

Var är vi:

Vi har startat upp en ny barngrupp där barnen är de yngsta. Vi kommer fokusera på att göra barnen nyfikna på böcker. Vi kommer använda oss av böcker, Polyglutt och olika appar där vi kan läsa böcker.

 

Förutsättningar:
Göra barnen nyfikna och intresserade utav böcker och utforma miljöer så de blir lättåtkomligt.

 

Syfte:

Med stöd av läslyftet ska vi öka vår medvetenhet och förståelse för hur vi kan erbjuda barnen olika tillfällen att utveckla språket. Genom målmedvetet planera och utveckla förskolans läsmiljö där pedagoger är läsande förebilder vill vi uppmuntra och ta tillvara barnets intresse och nyfikenhet för språket. 

Mål:

  • Utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning
  • Fördjupa förståelsen av textens innehåll genom att tillsammans med pedagoger och varandra samtala och reflektera kring textens innehåll
  • Stärka sin språk- och identitetsutveckling genom att pedagoger berättar sagor som stimulerar till att barnen själva vill gestalta och skapa egna berättelser
  • Använda olika uttrycksformer för att främja fantasi, kreativitet och kommunikation
  • Använda sig av digital teknik i interaktion med pedagoger och varandra

Indikatorer:

  • Pedagogerna använder sig av TAKK och bildstöd i utbildningen
  • Pedagogerna är närvarande i samspelet mellan barnen

 

  • Hur gör vi:

Planering och genomförande:

utforma miljöer och tillgängligheten till böcker

använda oss av bocken Knacka på 

Appar , pollyglutt och digitala hjälpmedel

Använda oss av TAKK