👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2022-10-10 12:57 i Brännekullavägen 5 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi kommer att arbeta för att öka medvetenheten kring våra egna handlingar och materialet på förskolan.

Innehåll

Syfte - varför?

Vi ser att barnen har blivit mer och mer medvetna om varandra och sakerna på förskolan. I takt med att kompisarna och materialet har blivit viktigare så ser vi vikten i att barnen får vara med och ta hand om både varandra och materialet. Detta för att skapa en god gruppkänsla och ett gott klimat på avdelningen. 

Utgångspunkt - Vart är vi?

Barngruppen visar ett större medvetande kring material och samspel tillsammans med andra. 

 

 

Vart ska vi?

-Ökad medvetenhet om våra egna handlingar

- Ökad självständighet genom att barnen äger materialet. 

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

-Städlåt: Önskemål från barnen (Fröken Malin - Städlåten)

-Samarbetsövningar 

- Tydligt material på avdelningen så att barnen blir de som äger materialet

- Arbeta med "Stopp" 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18