👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spektrum NO 6 - Kapitel 6: Livets utveckling

Skapad 2022-10-11 09:58 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 6 Svenska Teknik Biologi
I arbetsområdet om livets utveckling kommer du att få lära dig hur liv på jorden har uppkommit och utvecklats. Du kommer att få göra en forskning kring en dinosaurie som du kommer få redovisa för klassen. Vi kommer även att läsa om evolutionsteorin, naturligt urval, näringskedjor och hållbar utveckling.

Innehåll

Målet för kapitlet är att du ska lära dig:

 • beskriva hur livet på jorden uppstått och utvecklats
 • förklara evolutionsteorin
 • redogöra för hur fossil, kol 14-metoden och DNA kan användas för att ta reda på hur livet på jorden har utvecklats
 • resonera kring olika ekosystemtjänster
 • reflektera över människans påverkan på ekosystem
 • resonera kring vad var och en av oss kan göra för att vi ska få en hållbar utveckling

Arbetsmetoderna vi kommer använda är genomgångar med hjälp av powerpoints, läsa i textboken, arbeta med frågor både i textboken och arbetsboken, titta på filmer. Vi kommer att arbeta enskilt och i par.

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna, en egen forskning om en dinosaurie, mindre delavstämningar under lektionstid samt genom ett skriftligt prov i slutet på kapitlet. 

Uppgifter

 • Prov om livets utveckling

 • Dinosaurieforskning

 • Systematik enskild uppgift

 • Bee-Bot näringskedja

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  Sv  4-6