👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 7 HT22

Skapad 2022-10-13 10:47 i Da Vinciskolan A-C Ale
Grundskola 7 Fysik
En ström av elektroner

Innehåll

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall
 • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet
 • beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen som laddning, spänning och ström

 

Centralt innehåll

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument
 • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans
• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
• hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
• hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt, par eller grupp, alla.

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - koppla efter kopplingsschema, rita kopplingsschema.

 

 

Övningar och innehåll:

Sidor i boken: 

Kapitel 2.1 Elektrisk laddning s.42-47 TDS s.47 

Kapitel 2.2 Spänning och ström s.48-53 TDS s.53 

Kapitel 2.3 Elektriska kretsar s.56-59 TDS s.60 

Kapitel 2.4 Strömmen möter motstånd s.61-62 TDS s.63 

Kapitel 2.5 Tänk på elsäkerheten s.64-68 TDS s.68 

Sammanfattning s.70-71 

FINALEN s.72-73 


 Häftet:  Övningarna/laborationerna. 

 Anteckningar: Pptx (lektionsgenomgångarna) bifogas på klassens lärlogg på Unikum. 

Genomgångar och filmer:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
  Fy
 • förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och
  Fy
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.
  Fy  7-9
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elevmatris, Fysik LGR 22

Kunskaperna motsvarar ännu inte betygskriterierna
E
C
A
Begrepp och modeller
Du har ännu inte visat godtagbara kunskaper om områdets begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar grundläggande kunskaper om områdets begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar goda kunskaper om områdets begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar mycket goda kunskaper om områdets begrepp och förklaringsmodeller.
Användning av begrepp och modeller
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Du använder dig till viss del av begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Du använder dig relativt väl av begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Du använder dig väl av begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Planering och genomförande av undersökningar
Du har ännu inte visat att du kan planera och utföra systematiska undersökningar som svarar på frågor på ett säkert och fungerande sätt.
Du kan planera och utföra systematiska undersökningar som svarar på frågor på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan planera och utföra systematiska undersökningar som svarar på frågor på ett säkert och fungerande sätt.
Du kan planera och utföra systematiska undersökningar som svarar på frågor på ett säkert och väl fungerande sätt.
Värdering av undersökningar
Du har ännu inte visat att du kan värdera dina undersökningarna genom att föra resonemang utifrån de undersökta frågeställningarna.
Du värderar dina undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån de undersökta frågeställningarna.
Du värderar dina undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån de undersökta frågeställningarna.
Du värderar dina undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån de undersökta frågeställningarna.