👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Commonwealth - Group project

Skapad 2022-10-17 10:44 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
A few weeks back Queen Elisabeth of England died and suddenly a whole world is in mourning. How can that be? Why are so many countries affected by her death?

Innehåll

COMMONWEALTH

GROUP PROJECT 

 

Task description:

 

Your task is to, in groups, present a Commonwealth Country.  The presentation should include information on:

 • Location, area and population

 • Geography and climate

 • Politics and Society

 • Culture and Religion

 • Language

 • A  reflection on differences and similarities to Sweden.

 

Feel free to use maps, images, short film or audio clips as well as a suitable presentation tool/program, to make your presentation as interesting as possible. 

 

Your presentations must be around 15 minutes long. All group members must present a part of the presentation and you will be assessed individually on your oral performance.

 

The setting is formal and you will present in front of the rest of the class, so take that into account when you plan your presentation.

 

Think about having a grabbing introduction, well thought through transitions between slides, and a killer ending to keep your listeners interested all the way through your presentation.

 

Sources

You need to present your sources and explain why you choose them.Assessment

You will find the assessment table in UNIKUMSchedule:

Week 42

Monday October 17,

Introduction and division in to groups

Assign Country

Wednesday October 19,

Group work 60 minutes

 

Week 43

Jellicoe Rd seminar + writing

 

Week 45

Monday November 7,

Group work

Wednesday November 9

Group work

 

Week 46

Monday November 14,

Studyday

Wednesday November 16

PresentationsGroups:

1.Mouna, Emma, Elektra

2.Alfred, Daniel, Felix

3.Sevag, Mohammed, Otto, Svante

4.Axel, Tony, Jacob, Cevin

5.Linus, Axel N, Adam, 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  Eng
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  Eng
 • Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. 
  Eng
 • Centralt innehåll
 • Sökning av innehåll i större textmängder, eller längre sekvenser av talad engelska, i källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och tillförlitlighet.
  Eng  -
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar. 
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskap.
  Eng  0-0
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 
  Eng  E
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
  Eng  C
 • Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 
  Eng  C
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. 
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 
  Eng  A

Matriser

Eng
English 6 (Oral Assessment Table)

E
På väg mot
C
På väg mot
A
Språk
Relativt sammanhängande utan allt för många stop och utan att tala svenska. begripligt och tydligt och med visst flyt
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Sammanhängande, varierat och tydligt, relativt ledigt och med bra uttal och med flyt
Uppfyller alla C- kriterier men inte alla A
Sammanhängande, varierat, tydligt, ledigt och med korrekthet och flyt
Innehåll
Översiktlig redogörelse, med få exempel
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Välgrundad redogörelse, med relativt mycket information och exempel som förtydligar
Uppfyller alla C-kriterier men inte alla A
Välgrundad och nyanserad redogörelse. Väl genomtänkt information och relevanta exempel.
Struktur/ Genomförande
Viss anpassning i språket. Viss förberedelse och struktur finns och presentationen håller tiden. PP fungerar till viss del
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Tydlig Anpassning till i språk och genomförande. Förberedd och relativt fri från manus. Relativt välstrukturerad och bra tempo. Håller tiden. PP bidrar till förståelse för innehållet
Uppfyller alla C-kriterier men inte alla A
Mycket tydlig anpassning i språk och genomförande. Väl förberedd och med bra struktur och tal tempo. Fri från manus, håller tiden. PP är nyanserad och bidrar till ökad förståelse för innehållet.