👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Additon & Subtraktion V.36-44

Skapad 2022-10-17 12:14 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Eleverna ska arbeta med addition & subtraktion (minus). Eleverna kommer att få möjligheten att arbeta talområdet 0-50. Vi tränar även på att använda räkne strategier som tallinjen och hundrarutan. Eleverna kommer att arbeta både skriftligt, muntligt och digitalt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr22
 • Syfte
 • förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje. Hur talen kan delas upp.
  Ma  4-6
 • Olika räknesätt och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler och bilder.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning, skriftlig beräkning och överslagsräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Strategier för att beräkna additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-100.

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa, skriva & storleksordna
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleks ordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleks ordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 50 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.