👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk år 6

Skapad 2012-08-14 10:47 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundkurs i praktisk matlagning och rengöring
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Att lära sig planera och tillaga mat för olika tillfällen. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar utifrån perspektivet social och hållbar utveckling och ekonomi. Lära sig vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Att du lär dig ta personligt ansvar för ämnets arbetsuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att lära sig om: Recept och instruktioner Metoder för matlagning och bakning är bra för miljön. Redskap och hur de används på ett säkert sätt Hygien och rengöring vid tillagning och efterarbetet Måltidens betydelse för hälsan. Matpriser och ekonomi, en första orientering. 

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd hur du arbetar på de praktiska lektionerna och hur väl du agerar med tanke på hållbar utveckling.

Nu lägger vi grunden och sen kommer du få fortsätta utveckla dina kunskaper i praktisk matlagning och teoretiska kunskaper i kommande årskurser.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få öva på vanliga matlagnigsmetoder samt disk och rengöring. Lära dig följa enkla recept och instruktioner. Lära dig namn på köksredskap och vad dom används till. Allt arbete har sin utgångspunkt i hållbar utveckling, så att du kan bli medveten om att ditt agerande spelar roll för hälsa, ekonomi och miljö. På lektionerna kommer det att varvas teori och praktik. " Kunskap i handling".

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk

Matriser

Hkk
Hem- & Konsumentkunskap, bedömningsmatris

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Organisera praktiskt arbete
Följa recept Tidsåtgång Arbetstakt Överblicka arbetet
Behöver regelbundet stöd. Ett steg i taget för att förstå instruktioner och organisera det praktiska arbetet.
Kan organisera och genomföra sitt arbete i flera steg, men behöver regelbundet lärar- eller kamratstöd.
Kan planera och organiser sitt arbete, men behöver fråga ibland.
Kan självständigt planera och organisera sitt arbete.
Tillaga
Skicklighet Metod/teknik/Redskap
Genomför sitt arbete ett steg i taget och behöver regelbundet lärarstöd vid tillagning.
Kan tillaga men behöver bli säkrare på metod och teknik, behöver hjälp av kamrat eller lärarstöd då och då.
Arbetar självständigt i samarbete med kamrat. Behärskar flera metoder. Behöver fråga ibland.
Visar regelbundet stor självständighet och säkerhet i teknik och behärskar olika metoder i tillagningen.
Efterarbete
Hygien
Tar ibland ansvar för redskaps- & livsmedelshygien, men behöver ofta uppmaning av lärare eller kamrat.
Tar ibland eget ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Tar med regelbundenhet ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Visar stor självständighet och säkerhet i fråga om hygien och efterarbete.
Ta praktiskt ansvar för hållbar utveckling
(miljömedveten)
Tar ansvar på uppmaning av lärare.
Tar ibland eget ansvar för hållbar utveckling.
Tar oftast ansvar för hållbar utveckling.
Tar alltid ansvar för hållbar utveckling.
Motivera medvetna val
Motiverar inte sina val med tanke på hälsa, ekonomi eller miljö.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö utan att använda relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val och försöker underbygga dem med relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val med djup och tydliga faktakunskaper om hälsa, ekonomi eller miljö.
Självkritiskt bedöma sitt arbete och resultat
Ser inte kritiskt på sitt arbete eller resultat.
Behöver lärarstöd för att se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Kan delvis se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Förstår arbetsprocessens betydelse för resultatet.