👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kompisböckerna

Skapad 2022-10-17 12:50 i Förskolan Ugglevägen Falun
Förskola
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att stärka gemenskapen i gruppen, barnens självkänsla och självförtroende.

Innehåll

Innehåll

Vad

Innehåll i verksamheten / aktiviteten:
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen. Detta genom högläsning, att samtala, dramatisera, lekar och fånga situationer.

Vad vill vi utveckla hos barnen / i verksamheten:
Vi vill utveckla barnens kommunikation, empati och förhållningssätt gentemot varandra. Vi vill att detta vi gör ska öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. 

Hur

Hur genomför vi aktiviteten:
Vi kommer att använda oss av ett tema (en bok) per var tredje vecka och anpassa aktiviteterna efter detta. 

Materialval:

Kompisböcker + medföljande arbetsmaterial.

 

När

Vi kommer att arbeta med detta under vår dagliga verksamhet under hela läsåret ht-22 och vt-23.. 

 Mål.

Vilka läroplansmål tänker vi använda oss av under processen.

Vi vill att barnen ska lära sig att hantera sina känslor både enskilt och i grupp. Barnen ska veta hur man är en bra kompis och ha ett bra sätt mot varandra. De ska utveckla en förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar. Vi kommer under projektets gång att öva på förmågor som att visa empati, visa respekt, hur man är hjälpsam mot en kompis, att våga säga stopp och hur man kan hjälpa en kompis att säga nej, men även att kunna ta emot när någon annan säger nej.

 

Varför

Varför just dessa val, nuläge hos barnen och verksamheten:
Vi har genomgått förändringar på avdelningen, "renoverat", nya barn och även pedagog. Därför behöver vi pedagoger lära känna barnen och även barnen lära känna varandra. Få en sammanhållning i gruppen och forma våra normer och värderingar på avdelningen.

Dokumentation

Hur dokumenterar vi aktiviteten:

Kontinuerligt på unikum och processväggen.