👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2022-10-17 13:03 i 034471 Förskolan Solstrålen Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Vi kommer att arbeta med ”Hållbar utveckling” och med Agenda 2030:s globala mål. Detta läsår är det mål 16 vi fokuserar på – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN. Samt Spånga Tenstas gemensamma tema för år 3: ”Vad kan barns lekfulla möte med innovation och språk bli?

Innehåll

Utifrån observationsperioden har vi har sett en grupp med många starka individer som har lite svårt med samspel, stort rörelsebehov och en grupp med bredd i åldrarna. Vi har också observerat barnens intresse av ljudböcker med olika slags djur, och intresset för just bondgårdsdjur fördjupades. Många av våra barn och familjer har rest mycket under sommarledigheten. Detta vill vi också koppla till vårt tema.

Frågeställning - hur kan barnen utveckla ett intresse och förståelse för social och ekologisk hållbarhet?

Metod - Social hållbarhet, gemensamma samlingar med Kari Lamers "sociala kompetens" samlingar, dramatiserande, gruppstärkande lekar, litteratur "10 små kompisböcker" mm.. Musik, dans och rörelse                                                                        Alfons dockan som får följa med barnen hem, samarbete förskola - hem i språkligt syfte.                                                            Ekologisk hållbarhet, "livet på bondgården" hur djur och natur och människa lever i samklang. Genom sagan väcka intresse för naturvetenskap och teknik, experiment, sagolådor, skapa en egen bondgård, digital teknik, skapa en egen film. Musik, dans och rörelse.

Förväntat resultat:

- skapa en "vi" känsla, empati och samarbete

-  språkutveckling, nya ord, berätta och återberätta

- ur barn perspektiv förstå hur vi kan ta hand om vår miljö (vatten, el och papper)

- utvecklar ett intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18