👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering period 2, okt,nov

Skapad 2022-10-17 13:40 i Luffarbackens förskola Österåker
Förskola
Planering utifrån läsårets årsplan.

Innehåll

 

2022-08-01

Luffarbacken och Tunas förskolor

                                                                        

Samplanering                                     

                                                                                        

Årsplanens område:Språk

Datum: 17/10

Avdelning/ Grupp:Stjärnan

Tidsperiod:     Oktober/ November/

 

 

1.Nulägesbeskrivning: Var är vi?

 

 

 

Barngruppen värnar om varandra.

Vi upplever att barnen är trygga och har roligt på förskolan.

Vi har format rutiner och regler tillsammans.

2.Mål: Vart ska vi?

 

                                                         

 

Att barnen fortsätter att kommunicera och hjälpa varandra och leker tillsammans.

Att barnen har ett intresse för och utvecklar grundläggande artighet, såsom hälsningsfraser, tack/varsågod, kan jag be och få etc

3.Kriterier för målet:

 

 

 

Vi ser att barnen hjälper varandra. Pratar med varandra, leker tillsammans.

Att vi hör att barnen använder hälsningsfraser och säger tack/ varsågod osv

4.Arbetsmetoder: Hur gör vi?

 

 

 

Vi gör aktiviteter och lekar tillsammans.

Vi samtalar med barnen och undersöker deras intressen för att ge dem ett inflytande över aktiviteter och lärande.

Fokus ska ligga på att alla behövs, kan bidra och är viktiga.

Vi pratar om och påminner barnen om hälsningsfraser, artighetsfraser osv

5.Resultat: Hur blev det?

 

 

 

 

6.Analys: Varför blev det som det blev?

 

 

 

 

7. Fortsatt pedagogisk process: Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18