Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Orientering & friluftsliv åk9

Skapad 2012-08-14 13:27 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Orienterings kunskaper har du behov av vart du än befinner dig. Ska du cykla ner till stan behöver du veta hur du tar dig ditt. Efter ett tag vet du vägen och behöver ingen karta, men första gånge när det inte så lätt att hitta. Samt om du är på semester och ska hitta till en viss restaurang, så kan en karta vara till stor hjälp. Det kan vara en pappers karta eller en digital karta.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Orienterings kunskaper har du behov av vart du än befinner dig. Ska du cykla ner till stan behöver du veta hur du tar dig ditt. Efter ett tag vet du vägen och behöver ingen karta, men första gången är det inte lika lätt att hitta. Samt om du är i en ny stad eller på semester och ska hitta till en viss restaurang, så kan en digital karta vara till stor hjälp.

Innehåll

Mål

# Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

# Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

# Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Arbetets innehåll

# Att bli säkrare på att läsa både en fysisk och en digital karta och att hitta i både kända och okända miljöer.
# Att förstå hur man lagar mat med stormkök och kan tillämpa detta på lektionerna/friluftsdagen.
# Att kunna planera din vistelse i naturen och tillämpa detta på lektionerna/friluftsdagen.
# Att förstå vikten av ett gott samarbete när du orienterar/planerar din aktivitet inför friluftsdagen.

Arbetssätt och redovisningsform

1. Vi går repeterar grunderna i orientering; symboler, karttecken, färgbetydelse. Samt går igenom hur man lagar mat med stormkök.
2. Vi tränar på att orientera i närområdet; ensam och i grupp.
3. Vi pratar om vilka positiva upplevelser det finns av att vistas i naturen.
4. Vi tränar ännu mer på att orientera i närområdet.

Du springer olika orienteringsbanor under lektionstid där vi kontrollerar vilka kunskaper du har och hur du kan arbeta tillsammans i olika grupper. Vi kommer även att ha en Orientering, där dina orienteringskunskaper sätts på prov. På friluftsdagen kommer även dina friluftslivskunskaper att testas genom att du känner till t.ex. säkerheten vid paddling.

Visa din kunskap - Bedömning

Du springer olika orienteringsbanor under lektionstid där vi kontrollerar vilka kunskaper du har och hur du kan arbeta tillsammans i olika grupper. Vi kommer även att ha en Orientering, där dina orienteringskunskaper sätts på prov. På friluftsdagen kommer även dina friluftslivskunskaper att testas genom att du känner till t.ex. säkerheten vid paddling. Kommer att bedöma hur du har gjort uppgiften som är kopplad till detta arbetsområde. Kolla matrisen,

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor:
# Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
# Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?
# Hur fungerar mitt tränande under lektionerna?
# Hur fungerar det att samarbeta med andra?

Matriser

Idh
Fg Orientering & friluftsliv åk9

Uppgift

Skriv en planering utifrån följande frågor Vad är viktigt att tänka på när det gäller din klädsel för dagen? Nämn 3st saker. Vad är viktigt att tänka på under cykelfärden? Nämn 3st saker. Vad är viktigt att tänka på när ni lagar mat med stormkök? Nämn 3st saker. Vad är viktigt att tänka på vid paddlingen? Nämn 3st saker. Vad är viktigt att tänka på när du orienterar i en okänd miljö? Nämn 3st saker. Planeringen lämnas in innan friluftsdagen i ert delade dokument. Dela den med mig och Andreas. Ni kommer att kunna arbeta med dessa frågorna på lektionstid. Ni ska även planera en av aktiviteterna. Planeringen lämnas in innan friluftsdagen. Ni lämnar in den i classroom, instruktioner ligger på idrottsiten.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Planering av friluftsliv
Du planerar och anpassar till viss del ditt val av klädsel, planering av cykelfärd, säkerheten vid stormköks användning och säkerheten vid paddling
Du planerar och anpassar relativt väl ditt val av klädsel, planering av cykelfärd, säkerheten vid stormköks användning och säkerheten vid paddling.
Du planerar och anpassar väl ditt val av klädsel, planering av cykelfärd, säkerheten vid stormköks användning och säkerheten vid paddling.
Orienteringskunskaper
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: