👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome 7 - Chapter 3

Skapad 2022-10-19 09:14 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola F – 7 Moderna språk - språkval
Chapter 3 - Gadgets and Gizmos

Innehåll

I det här kapitlet kommer vi att läsa om IT och olika uppfinningar. Vi kommer öva hör- och läsförståelse, träna på att prata och diskutera på engelska, och du kommer få lära dig att skriva filmrecensioner. Efter det kommer vi titta på en film i klassen som du kommer att skriva en egen filmrecension på.

Under det här arbetsområdet kommer vi även att arbeta med ett tema kring Indien, där du kommer få göra en presentation om en indisk stad. Innan terminen är slut kommer vi även att göra ett större hör- och läsprov.

 

Detta kommer att bedömas: 

  • Din arbetsinsats på lektionerna
  • Din skriftliga förmåga i filmrecensionen
  • Din muntliga förmåga i presentationen
  • Din hör- och läsförståelse

Matriser

M2
Awesome 7 - Chapter 3

Förstå engelska

F
E
C
A
Läsförståelse
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hörförståelse
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Producera engelska

F
E
C
A
Skriva
Filmrecension
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
Diskutera och kommunicera
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Muntlig presentation
Indien
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Jämföra och diskutera
Indien
Du når inte upp till ett E på det här området riktigt än.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.