Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6-9 moderna språk åk 7 (franska)

Skapad 2012-08-15 10:31 i 0 Hemmestaskolan Roligare än hemma... Värmdö
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära." Lgr 11
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i franska är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

* förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där franska
talas.

Hur vi arbetar

Vi kommer bl.a. att arbeta med:

 • olika typer av texter (läsa, lyssna, översätta, skriva, återberätta etc.)
 • att lära oss fler vardagliga ord och fraser
 • målspråkets länder (eleverna tränas bl.a. i att själva söka information)
 • dialoger
 • lekar
 • dramatiseringar

Under åk 7 jobbar vi bl.a. med följande:

 • att presentera sig på franska, t ex genom att berätta om sig själv, sina
  intressen, sin familj/vänner/husdjur och hur man bor.
 • de vanligaste verben, såsom: att vara, att ha osv.
 • possessiva pronomen (t.ex. min, din, hans/hennes, vår)
 • klockan
 • veckodagar, månader och årstider
 • kläder och kroppsdelar
 • beställa mat och dryck
 • vädret
 • namn på några av Europas länder, nationalitetsord, språk, traditioner, mat etc

Bedömning

Detta kommer vi bl.a. att bedöma:

 * din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt
 * din förmåga att förstå vad andra säger
 * din förmåga att förstå innehållet i en text
 * din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare
 * din förmåga att känna till intressanta fakta om landet
 * din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning


Vi kommer bland annat att bedöma detta genom t ex läxförhör, prov, inlämningsuppgifter och aktivitet på lektionerna (dvs dina visade
kunskaper i ämnet).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: