Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för Att leva tillsammans (so) i år 1, Södertälje Friskola

Skapad 2012-08-15 14:36 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte - Varför?

- Analysera hur samspelet mellan människor och samhället är olika i olika länder.

- Reflektera över viktiga frågor i livet och om sin egen identitet.

- Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar.

- Reflektera över mänskliga rättigheter och vad demokrati innebär.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll - Vad?

- Förstå vad som händer när man måste flytta mellan t.ex. länder, städer och skolor.

- Förstå vad ordet respekt betyder och att det hör ihop med kamratskap.

- Förstå att man har olika regler både i skolan, hemma, trafiken, idrotten och naturen för att alla ska trivas och kunna leva tillsammans.

- Känna till att alla männsikor har rättigheter och skyldigheter, och att barnen skyddas av barnkonventionen

- Känna till att klassråd och elevråd är exempel på demokratiska processer i samhället.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att träna både praktiskt och teoretiskt.

Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

Vi jobbar med olika läromedel och med erfarenheter från vardagslivet.

 

 

Matriser

SO
LPP för år 1, Södertälje Friskola

Kan bra.
Kan bra med hjälp av vuxen.
Behöver träna mer.
Ej slutfört.
- Förstå vad som händer när man måste flytta mellan t.ex. länder, städer och skolor.
- Förstå vad ordet respekt betyder och att det hör ihop med kamratskap.
- Förstå att man har olika regler både i skolan, hemma, trafiken, idrotten och naturen för att alla ska trivas och kunna leva tillsammans.
- Känna till att alla männsikor har rättigheter och skyldigheter, och att barnen skyddas av barnkonventionen
- Känna till att klassråd och elevråd är exempel på demokratiska processer i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: