Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6-9 Engelska Åk 7-9 LÄSA-SKRIVA

Skapad 2012-08-15 14:52 i 0 Hemmestaskolan Roligare än hemma... Värmdö
"Eleverna ska genom att läsa och skriva olika genrer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska i olika situationer och sammanhang. Eleverna ska också utveckla kunskap om olika språkliga strategier och få en ökad förståelse för engelskans språkliga struktur och uppbyggnad"(Lgr11).
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Eleverna ska genom att läsa och skriva olika genrer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska i olika situationer och sammanhang. Eleverna ska också utveckla kunskap om olika språkliga strategier och få en ökad förståelse för engelskans språkliga struktur och uppbyggnad" (Lgr11).

Innehåll

Syfte

Undervisning/Lektionsinnehåll

Du kommer att utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter. Momenten genomförs både individuellt och i samarbete med andra. Exempelvis genom att skriva:

 • skönlitterära texter
 • brev, formella och informella
 • referat och recension
 • reflekterande texter (reading journal)

Du ska dessutom kunna visa förståelse för språkets uppbyggnad och grammatiska struktur (t.ex. verbböjningar, ändelser, mm.).

Du kommer även att utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka texter. Momenten genomförs både individuellt och tillsammans med andra. Exempelvis genom att läsa och bearbeta:

 • faktatexter
 • skönlitterära texter
 • sångtexter
 • tidningsartiklar
 • ge och ta emot respons till/från klasskamrater

Bedömning

Vi kommer kontinuerligt att bedöma din förmåga att läsa och skriva genom:

 • läsloggar
 • inlämningsuppgifter
 • läxförhör/prov
 • samtal kring det du har läst
 • responsarbetet tillsammans med dina klasskamrater

I dessa uppgifter får du möjlighet att visa din språkliga färdighet och korrekthet samt förmågan att använda strategier för att lösa språkliga problem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Bedömningsmatris Kunskapskrav i engelska åk 7-9

E
C
A
Lyssna och läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Lyssna och läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna och läsa
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Lyssna och läsa
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **med viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant och effektivt sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala, skriva och samtala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Tala, skriva och samtala
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
Tala, skriva och samtala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Tala, skriva och samtala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **i huvudsak fungerande** strategier som **i viss mån löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **väl fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen och **för den framåt på ett konstruktivt sätt**.
Eleven diskuterar **översiktligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra **enkla** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt och nyanserat** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: