Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens handel

Skapad 2012-08-15 21:21 i Söderskolan Falkenberg
Inom detta arbetsområde kommer vi att titta på hur och varför handel bedrivs mellan länder, vad det är som gör det möjligt och vad som krävs för att det ska bli rättvist för alla parter.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap

Inom detta arbetsområde kommer vi att titta på hur och varför handel bedrivs mellan länder, vad det är som gör det möjligt och vad som krävs för att det ska bli rättvist för alla parter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att analysera hur människor i olika delar av världen kan forma och förändra sin livsmiljö
 • Din förmåga att utforska och analysera hur människor och samhällen i olika delar av världen formas, förändras och samspelar med varandra
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

 • Arbeta med de olika begreppen 
 • Övningar: "Hur globaliserad är du" och  "Kedjespelet"
 • Genomgångar
 • Tester (efter genomgångarna)
 • Film - Fraktad
 • Film - HM and Stefan Persson

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att kunna använda dig av och förstå olika begrepp då du diskuterar internationell handel
 • Dina kunskaper om olika handelsmönster och din förmåga att kunna föra ett resonemang kring dem
 • Dina kunskaper om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och din förmåga att föra ett resonemang kring lösningar på problem som kan uppstå
 • Din förmåga att föra ett resonemang kring hur samhällen och individer påverkas av att vi lever i en globaliserad värld och därmed bedriver internationell handel

 

Hur ska det bedömas?

 • Skriftlig inlämning, där tre djupgående frågeställningar besvaras (källor får användas) och begrepp används

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: