Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serresjöskolans LPP i ämnet bild för åk 4-6

Skapad 2012-08-16 09:13 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Övergripande LPP i bild.
Grundskola 4 – 6 Bild

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Dina mål i bild.

 • Kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår.
 • Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kunna kombinera några olika bildelement.
 • Kunna utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Kunna presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Kunna formulera och välja handlingsalternativ som ledar framåt.
 • Kunna föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Kunna ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisning

 • Framställa bilder med teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Fotografera och filma samt redigera i datorprogram.
 • Använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser

Bl
Serresjöskolans bedömningsmatris i Bild åk 4-6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMUNICERA
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade utrycksformer så att budskapet framgår. Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap på ett enkelt sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade utrycksformer så att budskapet framgår. Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och utvecklat sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade utrycksformer så att budskapet framgår. Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat, idérikt och välutvecklat sätt.
SKAPA
skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Når ännu inte kunskapskravet.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierande och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt. Du arbetar enligt instruktioner med hjälp av handledning.
Eleven kan kombinera några olika bildelement på relativt fungerande sätt. Du arbetar enligt instruktioner och bearbetar dina bilder.
Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Du arbetar självständigt, utvecklar dina egna idéer och väljer handlingssätt som leder framåt.
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du undersöker olika ämnesområden med bilder och presenterar dina arbeten på ett enkelt sätt.
Eleven kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du undersöker olika ämnesområden med bilder och presenterar dina arbeten på ett utvecklat sätt.
Eleven kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du undersöker olika ämnesområden med bilder, utvecklar idéer och presenterar dina arbeten på ett väl utvecklat sätt.
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete till viss del.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett utvecklat sätt.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett väl utvecklat sätt.
ANALYSERA
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Når ännu inte kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett enkelt sätt.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett utvecklat sätt.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: