Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension Vt år 5

Skapad 2012-08-16 13:13 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu ska du få djupdyka riktigt ordentligt i en bok du har läst!

Har du funderat över handlingen i boken?

Har du funderat över varför du tycker om eller inte tycker om boken?

Vilka funderingar fick du när du läste den?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska:

 • få en bok att recensera
 • du ska läsa boken hemma och bearbeta innehållet utifrån några frågeställningar
 • få en genomgång om hur man skriver utvecklade resonemang och träna på detta i ditt omdöme om boken
 • skriva en recension enligt den mall vi gått igenom tillsammans i klassen
 • bearbeta din egen recension utifrån en bedömningsmall
 • träna på att göra en muntlig framställning
 • du ska få respons på din redovisning och text så det blir ett formativt inlärningstillfälle

Du ska visa att du kan:

 • sammanfatta det du läst
 • kommentera det lästa med ett omdöme om boken
 • beskriva hur du upplevde det lästa och
 • formulera en åsikt om boken
 • ge och ta emot respons på skriven text
 • använda röst och kropp på ett bra sätt för att fånga din publik

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta gemensamt med de texttypiska dragen för recensioner. Vi arbetar enskilt med att skriva recensionerna och sedan tränar vi på att utveckla texter. Till sist lämnas den färdiga recensionen in. Vi redovisar muntligt för klasskamraterna.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du har nått målen genom din skriftliga recension och din muntliga redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: