Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Revolutionen

Skapad 2012-08-17 13:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Franska Revolutionen
Grundskola 8 – 9 Historia

Franska revolutionen

Innehåll

Hi-arbete ”Franska revolutionen”       Åk 8   ht-16

 

Syfte: Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar för hur historiska berättelser används i samhället och vardagslivet,

få kunskaper om historiska sammanhang,

se hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed vår uppfattning om framtiden.

 

Alternativ 1:

Du ska göra ett eget arbete med utgångspunkt ”Franska Revolutionen 1789-1794.

Du får välja ett arbetsområde som du tycker att du vill fördjupa dig i.

Jag kommer att berätta om bl.a. ”Amerikanska revolutionen” och en hel del om

Franska revolutionen. Vi kommer också att se på några filmer.

Viktigt att fundera på varför läser vi om fr.rev?

Alternativ 2:

Valfri redovisningsform utifrån dessa tre frågeställningar:

  1. Varför? Orsaker!
  2. Vad hände?
  3. Vilka blev följderna?

 

För en högre bedömning krävs att du gör ett arbete med egna reflektioner.

 

 

Viktigt att du använder ”Steg för steg”-lappen.

Du ska följa mallen för fördjupningsarbete!

Du måste ha material från minst två källor varav läroboken är den ena.

 

Bedömning enligt matris.

 

Du ska vara klar att lämna in ett skriftligt arbete eller redovisa senast fr 30/9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg för steg

FÖRDJUPNING EGET ARBETE Några råd

Steg 1. Vad vill jag ha reda på?
Om vad ska mitt arbete handla om?

 Skriv upp frågor om vad du ska ta reda på. Bra frågeställningar kan vara Varför? X Följder! 

Steg 2. Gör upp en plan! Skriv upp hur du ska arbeta. Skriv upp datum när du ska vara klar, dels med arbetet, dels datum när delar av arbetet ska vara klart. Planera ditt arbete ordentligt!!! Tänk efter hur du ska redovisa och för vem du ska redovisa för. Ska det vara skriftligt, muntligt eller på något annat sätt.

Steg 3. Leta fakta. Läroböcker,uppslagsböcker,tidningar,broschyrer,tabeller,internet, diagram,kartor,bibliotek,personer att intervjua,arbetsplatbesök mm. Anteckna allt och begränsa dig!

Steg 4. Sätt samman arbetet.

Steg 5. Redovisa.

Mall

Uppgifter

  • Mall

Matriser

Hi
Historia

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
  • Hi
Har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadvillkor och handlingar.
Har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Visar det genom att föra utvecklade och relativt väl tunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadvillkor och handlingar.
Har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadvillkor och handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: