👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möbelprojektet

Skapad 2012-08-18 12:30 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Under några veckor arbetar eleverna med att ta fram en fiffig möble för ett trångt boende.
Grundskola 7 Teknik
Ni skall hitta på en fiffig möbel som passar i ett trångt studentrum. Möbeln skall ha flera olika funktioner.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Här gäller det att ha gott om idéer, och dessutom vara lite klurig.  Om några veckor skall ni på ett vernissage (öppnande av en utställning) presentera er möbel. Varje grupp eller person får ett bord där ni presenterar arbetsgången med idélista, flera färglagda skisser med idéer från listan, samt den slutliga modellen byggd i skala. 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

¤ kan använda kunskaper från naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

¤ kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Syfte

"Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt."

"Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar."

 

Centralt innehåll

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Inledningsvis prata om hur man kommer på idéer.
 • Arbeta med att ta fram en idélista. Det skall ta minst 60 minuter.
 • Välja ut och skissa på tre av idéerna från idélistan.
 • Välja ut den bästa idéen. (Här skall du vara efter minst tre lektioner.)
 • Bygg en skalenlig modell av den bästa idéen.
 • Arbetet skall redovisas på ett vernissage den 4 december, därefter lämnas in till läraren för bedömning.   

Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån nedanstående betygskriterier. Jag tittar både på det inlämnade materialet, samt bedömer din arbetsinsats under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Teknik, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.